Siirry sisältöön

Rautavaaran kunta perustaa työryhmän edistämään Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamista

Rautavaaran kunta perustaa työryhmän edistämään Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamista

Rautavaaran kunta perustaa työryhmän suunnittelemaan Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamista. Työryhmän tarkoitus on yhteen sovittaa eri tahojen intressit laajennuksen suhteen, parantaa tiedonkulkua osapuolten kesken ja edistää laajennuksen toteutumista muun muassa uudistamalla alueen infraa.

Rautavaaran kunnanhallitus esitti 17.8.2020 Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamista. Tiilikkajärven kansallispuiston laajennukselle ja kehittämiselle on perusteltu tarve, sillä kansallispuistojen kävijämäärät ovat olleet kasvussa koko 2010-luvun ja koronapandemia on entisestään kasvattanut kansallispuistojen kävijämääriä. Kansallispuistoilla on myös merkittävä rooli luonnonsuojelussa.

Ympäristöministeriön kanssa käydyn keskustelun perusteella kunnanjohtaja perustaa toimivaltansa puitteissa työryhmän edistämään kansallispuiston laajennusta. Työryhmä edistää mm. laajennuksen suunnittelua ja toteutumista, tiedonkulkua osapuolten kesken, ja alueella jo olevan infran uudistamista esimerkiksi hankerahoituksella. Työryhmän tarkoitus on myös yhteen sovittaa eri intressitahojen tavoitteet laajennuksen ja kansallispuiston käytön suhteen.

”Laajennus lisäisi merkittävästi kansallispuiston kaivattua palvelutarjontaa ja viihtyvyyttä sekä toisi paikallisten yrittäjien palvelut kävijöiden saavutettaviksi. Laajennuksella olisi myös merkittävä luonnonsuojelullinen vaikutus. Työryhmän tarkoitus on sovittaa yhteen eri tahojen ja käyttäjäryhmien toiveet puiston laajennuksesta ja käytöstä”, kertoo Rautavaaran kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen.

Työryhmään pyydetään nimeämään edustus Rautavaaran kunnan lisäksi Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiöstä (Metsäkartano), Pohjois-Savon liitosta, Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, Metsähallituksesta, Tornator Oyj:stä, Ympäristöministeriöstä, ja Suomen Metsästäjäliitosta.

Suunnitellun laajennuksen maa-alue on Natura 2000 -aluetta, josta iso osa on myös luonnonsuojelualuetta. Laajennusalueella on osittain valmiina reitistöinfra, kuten polut ja pitkospuut. Suunniteltuun laajennusalueeseen ovat käyneet tutustumassa ministeri Krista Mikkonen ja PohjoisSavon ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen.

Lisätietoja: Henri Ruotsalainen, kunnanjohtaja 040 860 8180, henri.ruotsalainen@rautavaara.fi