Siirry sisältöön

Rautavaaran kunnan tilinpäätös yli 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Rautavaaran kunnanhallitus käsittelee yli 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäistä tilinpäätöstä. Hyvä tulos pohjautuu koronakriisin tuomiin lyhyen aikavälin kustannussäästöihin tai kustannusten siirtämiseen, valtionosuuksien kasvuun ja tehtyyn taloudentasapainotussuunnitelmaan. Rautavaaran kunta haki myös harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, mutta sitä ei kunnalle myönnetty.

Tuloksen kehitys tilikauden mittaan oli koronakriisistä johtuen äärimmäisen vaikeasti ennustettava, mutta jo puolen vuoden osavuositulos oli merkittävästi parempi kuin talousarvio. Alkuperäisen talousarvion mukainen tilikauden alijäämä oli noin -468 000 euroa. Koronakriisillä oli välitön vaikutus toimintakuluihin, jotka laskivat edellisvuoteen verrattuna lähes 900 000 euroa ja alittivat alkuperäisen talousarvion yli 1,5 miljoonaa euroa. Merkittävin ero budjettiin nähden tuli ostopalveluissa, kuten erikoissairaanhoidossa. Sekä verotulokertymä- että valtionosuusennuste muuttui useita kertoja vuoden mittaan ja lopulta valtionosuuksien kasvu oli verotulojen laskua nettomääräisesti yli 500 000 euroa suurempi

Tilinpäätös oli neljäs peräkkäinen tilinpäätös jolloin kunnan kokonaislainamäärä laski. Lainamäärä pieneni yli 1,4 miljoonalla eurolla ja asukaskohtainen velka oli viime vuoden lopussa 5 990 euroa. Kokonaislainamäärä on nyt noin 9,4 miljoonaa euroa. Rautavaaran kunnalla ei ole taseessa kattamatonta alijäämää, vaan ylijäämäisen tuloksen myötä taseylijäämää on 7,2 miljoonaa euroa.

”Poikkeuksellisena vuotena tilikauden tulos 1,6 miljoonaa euroa oli erittäin hyvä, velkamäärä laski ja koronakriisistä huolimatta myös toiminnalliset tavoitteet pääosin toteutuivat. Kiitos tästä kuuluu koko henkilökunnalle”, kertoo Rautavaaran kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen.

Kunnan elinvoimaan panostettiin satsaamalla mm. elinkeinopalveluihin ja työllisyyteen. Työttömyyden hoidossa onnistuttiin erinomaisesti, sillä Rautavaaran työttömyysprosentti ei ole koskaan vuodesta 1991 alkavan tilaston aikana ollut Pohjois-Savon keskiarvon alapuolella, kunnes viime vuonna Rautavaaran työttömyysprosentti 12,7 % alitti Pohjois-Savon keskiarvon 13,0 %.

Myös luontomatkailulla uskotaan olevan alueella kasvupotentiaalia. Parantaakseen matkailutoimijoiden ja matkailun liitännäiselinkeinojen toimintaympäristöä, kunta mm. esitti Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamista ja perusti uuden elämysten verkkokaupan. Vuoden aikana tapahtuneita ulospäin näkyviä muutoksia oli mm. kunnan uusi graafinen ilme sekä kokonaan uudistuneet verkkosivut.

”Samanaikainen satsauksemme elinkeinoelämän mahdollisuuksien parantamiseen, työttömyyden hoitoon ja kuntalaisten tulevaisuuden tarpeiden palvelemiseen näkyy hyvänä tilinpäätöksenä”, Ruotsalainen lopettaa.

Lisätietoja

Henri Ruotsalainen, kunnanjohtaja
040 860 8180, henri.ruotsalainen@rautavaara.fi