Siirry sisältöön

Rautavaaran kunnan tilinpäätös yli 1,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Alkuperäisen talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä oli noin 649 000 euroa. Tuloksen kehitys
tilikauden mittaan oli koronakriisistä johtuen vaikeasti ennustettava, mutta jo puolen vuoden
osavuositulos oli merkittävästi parempi kuin talousarvio. Perusturvapalvelut alittivat budjettinsa eniten,
mitä selittää mm. hoitovelan siirtyminen edelleen tuleville vuosille koronakriisin myötä sekä
henkilöstökulujen alitus rekrytointivaikeuksien vuoksi, sillä avoimia toimia ei saatu täytettyä. Verotulot
ylittivät alkuperäisen arvion noin 380 000 euroa, valtionosuudet noin 150 000 euroa ja
rahoitustuototkin noin 27 000 euroa. Myös voimassa oleva taloudentasapainotussuunnitelma hillitsi
toimintakulujen kasvua ja lisäsi toimintatuottoja.

Tilinpäätös oli viides peräkkäinen tilinpäätös, jolloin kunnan kokonaislainamäärä laski. Lainamäärä
pieneni yli 1,4 miljoonalla eurolla ja asukaskohtainen velka oli viime vuoden lopussa 5 233 euroa.
Kokonaislainamäärä on nyt noin 7,9 miljoonaa euroa. Rautavaaran kunnalla ei ole taseessa
kattamatonta alijäämää, vaan ylijäämäisen tuloksen myötä taseylijäämää on 8,5 miljoonaa euroa.

”Tilikauden tulos 1,3 miljoonaa euroa on erittäin hyvä, velkamäärä laski ja koronakriisistä huolimatta
myös toiminnalliset tavoitteet pääosin toteutuivat. Kiitos tästä kuuluu koko henkilökunnalle”, kertoo
Rautavaaran kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen.

Rautavaaran kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 31.3.2022 § 40.

LISÄTIETOJA
Henri Ruotsalainen, kunnanjohtaja
040 860 8180, henri.ruotsalainen(a)rautavaara.fi