Siirry sisältöön

Rautavaaran kunnan talousarvio yli 600 000 euroa ylijäämäinen

Rautavaaran kunnanhallitus esittää valtuustolle yli 600 000 euroa ylijäämäisen talousarvion hyväksymistä. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu perustuen tänä vuonna tehtyyn ja valtuuston hyväksymään talouden tasapainotussuunnitelmaan.

Talouden tasapainotussuunnitelmalla tasapainotetaan kunnan taloutta kolmen seuraavan vuoden aikana yhteensä noin 375 000 euroa per vuosi. Vaikka tasapainotussuunnitelma ei sisälläkään merkittäviä rakenteellisia muutoksia tai johda irtisanomisiin tai lomautuksiin, on se avain terveeseen kuntatalouteen ja ylijäämäiseen talousarvioon. Talousarvion tilikauden tulos on 661 000 euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi tasapainossa.

”Talousarvioehdotusta voidaan kuvata samaan aikaan taloutta tervehdyttäväksi, mutta myös kunnan palveluja modernisoivaksi askeleeksi kohti tulevaisuuden palvelutarvekysyntää”, kertoo Rautavaaran kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen. Valtuuston linjaaman tasapainotussuunnitelman mukaan mm. lukiokoulutusta jatketaan selkeiden kriteerien puitteissa ja digitalisaation sekä etäopiskelun tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Palveluja muokataan kysyntää vastaaviksi ja palvelujen hinnoittelun ohjenuorana on kaikille tasapuolinen omakustannusperiaate. On varauduttu, että perusturvapalvelujen kysyntä kasvanee tulevaisuudessakin. ”On tunnistettava kuntalaisten todelliset tarpeet ja vastattava niihin, eikä palveluja tuoteta enää vain siksi, että niin on aina tehty”, jatkaa Ruotsalainen.

Talousarvioesityksen mukaan jatketaan entistä voimakkaammin jo aloitettua työtä kunnan elinvoiman edistämiseksi isojen hankekokonaisuuksien kautta. Hankkeissa mm. edistetään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien asioita, minkä ansiosta Rautavaaran työttömyys on laskenut lähes 60 % vuodesta 2017. Uusimman Pohjois-Savon työllisyyskatsauksen mukaan Rautavaaralla (9,5 %) on neljänneksi matalin työttömyysaste Pohjois-Savossa (Pohjois-Savon keskiarvo 11,4 %, koko Suomi 12,0 %). ”Tämä kertoo sekä seudun työllistävien yritysten erinomaisesta vireestä että kunnan tukityöllistämisen keinovalikoiman ja toimenpiteiden onnistumisesta”, kertoo Ruotsalainen.

Kunnan veroprosentti säilyy entisellään 22,00 %. Kokonaislainamäärän vuoden 2020 tilinpäätöksessä ennakoidaan olevan 9,4 miljoonaa euroa, jossa on laskua 1,4 miljoonaa euroa vuodesta 2019. Talousarvion mukaan kunnan lainamäärä jatkaa laskuaan 8,9 miljoonaan euroon myös vuonna 2021. Myös suunnitelmavuosilla lainamäärän ennakoidaan laskevan. Tilinpäätöksessä 2019 Rautavaaran kunnan kumulatiivinen ylijäämä taseessa on 5 589 216 euroa, ja tilikausi 2020 näyttää olevan toteutumassa merkittävästi ylijäämäisenä, toisin kuin talousarviossa ennakoitiin.

Rautavaaran kunnanvaltuusto käsittelee talousarviota kokouksessaan 14.12.2020.

Lehdistötiedote Rautavaaran kunnan talousarvio 2021