Siirry sisältöön

Rautavaaran kunnan osavuositulos yli 1,0 miljoonaa euroa

Rautavaaran kunnan osavuositulos yli 1,0 miljoonaa euroa

Rautavaaran kunnan puolen vuoden osavuositulos 1 040 000 euroa on merkittävästi parempi kuin talousarvio. Hyvän alkuvuoden ansiosta koko vuoden tilinpäätöksen arvioidaan olevan talousarviota parempi ja ylijäämäinen. Hyvä tulos pohjautuu ennakoitua suurempiin vero- ja rahoitustuottoihin sekä käyttötalouden budjetoitua pienempiin kuluihin.

Rautavaaran kunnan puolen vuoden osavuositulos on 1 040 000 euroa ylijäämäinen, vaikka talousarvion mukainen osavuositulos osoittaisi noin 320 000 euron alijäämää. Tulosparannuksen merkittävimmät syyt ovat verotulokertymän 650 000 euron ylitys ja rahoitustuottojen 250 000 euron ylitys. Tulosta selittää myös käyttötalouden 480 000 euroa budjetoitua parempi toteuma.

Käyttötalouden menot ovat toteutuneet noin 760 000 euroa (9 %) talousarviota pienempänä ja suurimmat alitukset ovat syntyneet erikoissairaanhoidossa noin 300 000 euroa (18 %) ja sosiaalitoimessa 150 000 euroa (7 %). Kokonaisuudessaan käyttötalouden menot on pystytty pitämään alle budjetoidun tason. Käyttötalouden tuotot ovat jääneet budjetoidusta noin 280 000 € (18 %), mutta tuottojen oletetaan nousevan hieman loppuvuoden aikana.

Kunnan verotuloennuste on noussut budjetoidusta yli 400 000 euroa ja verotulot ovat alkuvuodesta toteutuneet 650 000 euroa (22 %) talousarviota parempana. On tiedossa, että lisäennakoita ja jäännösveroja ei kerry tulevina kuukausia samansuuruisesti ja vero-oikaisuja verovuoden 2021 osalta voi olla odotettavissa, joten loppuvuoden verotulokertymän odotetaan normalisoituvan. Rahoitustuotot ovat toteutuneet noin 250 000 euroa yli budjetoidun, mutta loppuvuodelle ei ole enää odotettavissa rahoitustuottoja.

”Osavuositulos on merkittävästi parempi kuin talousarvio. Loppuvuoden ennakoiminen on edelleen haasteellista, mutta vuosi on alkanut hyvin ja tilinpäätös tulee olemaan alkuperäistä talousarviota parempi. Tällä hetkellä näyttää, että tilinpäätöksestä tulee jopa noin 600 000 euroa ylijäämäinen”, kertoo Rautavaaran kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen korostaen kuitenkin ennusteen vaihteluvälin olevan satoja tuhansia euroja suuntaansa.

Myös kunnan lainamäärä laski alkuvuonna talousarvion mukaisesti yli miljoonalla eurolla vuodentakaiseen tilanteeseen nähden.

Rautavaaran kunnanhallitus merkitsee osavuosituloksen tiedoksi kokouksessaan 22.8.2022 § 102.

Lisätietoja:
Henri Ruotsalainen, kunnanjohtaja
040 860 8180, henri.ruotsalainen@rautavaara.f