Siirry sisältöön

Rautavaara tunnetaan hyvin hoidetuista moottorikelkkareiteistä – kiitos kyselyyn vastanneille

Rautavaara tunnetaan hyvin hoidetuista moottorikelkkareiteistä – kiitos kyselyyn vastanneille

”Suomen parhaat reitit!” on suora lainaus palautteesta, joka tuli kun Rautavaaran kunta teki kevättalven aikana kyselyn moottorikelkkailun harrastajille. Rautavaara kunta haluaa voimakkaasti panostaa matkailun kehittämiseen ja talven aktiviteeteista moottorikelkkailu on yksi tärkeimmistä. Se onkin tuonut harrastajia eri puolilta Suomea harrastuksen pariin. Kysely koski sekä Rautavaaran kunnan että Lumisavon Moottorikelkkailijat ry:n ylläpitämiä reittejä ja moottorikelkkailun vapaa-ajoaluetta. Kysely sai hyvän vastaanoton harrastajien keskuudessa ja vastauksia saatiin yhteensä 91.

– Erityisen ilahduttavaa on, että vastaajat ovat todella paneutuneet antamaan palautetta ja kehitysideoita, kertoo hanke- ja elinkeinokoordinaattori Tuula Palojärvi Rautavaaran kunnasta.

Vastaajilla on vertailukohtaa, sillä heistä 44 % asuu Pohjois-Savon ulkopuolella, 45 % asuu muualla Pohjois-Savon alueella kuin Rautavaaralla ja vain 11 % vastaajista oli rautavaaralaisia.

Kunnossapidolle kiitosta, lisää varoitusmerkkejä ja taukopaikkoja

Ylivoimaisesti eniten kiitosta vastaajat antoivat reittien kunnossapidosta, joka vaikuttaakin olevan Rautavaaralla erityisen hienosti hoidettu asia. Kehittämistoiveina reittien osalta voimakkaimmin nousi esiin tienylityksistä, silloista ja hiihtoladuista varoittavat ennakkomerkit. Palautteista käy ilmi, että varoitusmerkit tulevat nyt sen verran myöhäisessä vaiheessa, että niihin ei aina ehditä reagoida. Toinen selvästi esille tullut toive oli saada lisää taukopaikkoja tulistelumahdollisuuksineen. Pitkien vesistöosuuksien poistaminen reiteiltä koettiin myös tärkeänä. Tämä jatkaisi kelkkailukautta.

Vapaa-ajoalueella paljon kehitettävää

Tammikuussa kunta avasi Rehvonsuon alueelle uuden noin 60 ha moottorikelkkailun vapaa-ajoalueen. Vastauksista tulee ilmi, että uuden palvelun osalta on vielä runsaasti kehitettävää. Selkeästi nousi esiin, että alueen tulisi olla huomattavasti isompi ja siellä tulisi olla enemmän maastovaihteluja korkeuseroineen. Nykyisellään alue koettiin hinta-laatusuhteeltaan kalliiksi.

Vapaa-ajoalueen lupia on voinut ostaa Visit Rautavaara elämysten verkkokaupasta. Kaikki luvan ostaneet vastaajat kokivat luvan ostamisen verkkokaupasta helpoksi ja vaivattomaksi. Lupa on kuitenkin pitänyt ostaa viimeistään edellisenä päivänä. Selkeä kehittämistarve on, että lupa tulisi voimaan heti ostamisen jälkeen jolloin ajamaan pääsisi välittömästi.

Kuunnellaan herkällä korvalla

Kyselyn tulokset viedään Rautavaaran kunnan elinvoimalautakunnan kokouksen käsiteltäväksi. Lautakunnan harkinnan mukaan päätetään kehitysaskeleista, joita on mahdollista tehdä jo ensi kaudelle.

– On hienoa, että moottorikelkkailun harrastajat ovat tarttuneet aktiivisesti lajin olosuhteiden kehittämiseen Rautavaaralla. He ovat olleet yhteydessä talven mittaan myös suoraan kuntaan ja esittäneet kehittämisajatuksia, kertoo kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen.
– Haluan kiittää kaikkia tähän kyselyyn vastanneita siitä arvokkaasta tiedosta, jota olemme saaneet kehittämistoimien pohjaksi, hän jatkaa.

Kysely tehtiin yhteistyössä Lumisavon Moottorikelkkailijat ry:n kanssa, joka ylläpitää Rautavaaralla myös omia maksullisia moottorikelkkauriaan. Kysely toteutettiin osana Live Like a Local in Rautavaara – matkailuhanketta.

 

Lisätiedot: Hanke- ja elinkeinokoordinaattori Tuula Palojärvi, p. 044 4525712, tuula.palojarvi@rautavaara.fi

Live Like a Local in Rautavaara hankkeen rahoittajalogot