Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa tietoa potilaalle tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun.

Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Kysterin Koillis-Savon palveluyksikön potilasasiamies/yhdyshenkilö Sari Karhinen.

Lomakkeet yms. lisätietoa saat alla olevasta linkistä:
Potilasvakuutuskeskus

Potilasasiamies/yhdyshenkilö

Sari Karhinen
puh. 017-171402