Piirustukset

Haettaessa rakennuslupaa liitetään lupahakemukseen pääpiirustukset, joiden on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 piirustusmääräykset. Piirustusten tulee olla pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat. Suunnittelijan pätevyydestä on määrätty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 48 §:ssä.

 

Asemapiirros:
Tonttia tai rakennuspaikkaa koskeva asemapiirros laaditaan mittakaavassa 1:500 tai 1:200. Siitä tulee ilmetä:

 • rakennettavaksi aiotut, olevat ja purettavat rakennukset ja rakennelmat
 • uudisrakennuksen sijainti, äärimitat ja etäisyydet rajoista ja rakennuksista
 • teknisen ja muun huollon järjestelyt, kuten vesijohdot ja viemärit kaivoineen
 • jätevesien käsittelypaikat
 • pihamaan järjestelyt, kuten jätehuollon, ajo- ja kulkuteiden, autopaikkojen ja oleskelualueiden järjestelyt.

 

Asemapiirroksessa esitetään lisäksi tontin tai rakennuspaikan korkeussuhteet ennen ja jälkeen rakentamisen, 

 • kadun korkeusasemat
 • kiinteistön viralliset tunnukset
 • rajat ja niiden pituudet sekä rajoittavien alueiden viralliset tunnukset ja nimet.

 

Pohjapiirustus:
Rakennuksen pohjapiirustus esitetään mittakaavassa 1:50, ja siitä tulee käydä ilmi:

 • rakennuksen päämitat
 • huoneiden käyttötarkoitus ja pinta-alat
 • rakennusosat tehoste- ja ainemerkein
 • savuhormit ja ilmanvaihdon yleisjärjestely
 • huoneiston kiinteä sisustus
 • leikkausten ja rakennetyyppien paikat
 • palo-osastojen rajat ja osastoivien rakenteiden ja ovien palonkestoajat

 

Leikkauspiirustus:
Leikkauspiirustus esitetään mittakaavassa 1:50 tai 1:100 ja siitä tulee käydä ilmi:

 • rakennusosat tehoste- ja ainemerkein
 • osastoivat rakenteet
 • kerros- ja huonekorkeudet

 

Julkisivupiirustus:
Julkisivupiirustus esitetään mittakaavassa 1:100, ja siitä tulee käydä ilmi:

 • julkisivu- ja kattopintojen materiaalit käsittelytapoineen
 • maanpinnan, julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan sekä vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemat
 • talo-, katto- ja hätäpoistumistikkaat
 • alkuperäisen maanpinnan korkeus julkisivupinnassa pistekatkoviivalla esitettynä
 • värityssuunnitelma värimallein

 

Rakenneleikkauspiirustukset / rakennetyypit:
Omakotitalon rakennuslupahakemuksen yhteydessä esitetään yksityiskohtainen rakenneselvitys (mk 1:20 tai 1:10) mm seuraavista kohdista:

 • ulkoseinästä
 • alapohjasta
 • ulkoseinän ja väliseinän liittymästä alapohjaan kostean tilan kohdalla
 • yläpohjasta
 • sokkelileikkaus
 • osastoivien rakennusosien rakennetyypit ja niiden liittyminen välipohjaan, ulkoseinään ja vesikatteeseen

Rakennustarkastaja
Työnjohtaja
Henri Korkalainen
puh. 044 452 5725
henri.korkalainen@rautavaara.fi