Siirry sisältöön

Perhetyö

Perhetyöllä tuetaan perheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, etteivät arjen vaikeudet kasaantuisi. Tuen tarpeen voi aiheuttaa esimerkiksi vanhempien väsymys, lapsen syntymä, äkillinen elämäntilanteen muutos, ero, sairaus tai vamma. Työssä keskeistä on lapsen edun sekä lapsen terveyden ja kehityksen turvaaminen.

Työskentely suunnitellaan ja toteutetaan perheen kanssa yhteistyössä. Perhetyöntekijältä saat ohjausta, neuvontaa ja keskusteluapua. Työskentely on luottamuksellista ja sen kesto määräytyy perheen tarpeiden mukaan. Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheen kotona.

Perhetyön tavoitteena on tukea perheen arkea sekä vanhempia kasvatustehtävässään. Työskentely voi olla esimerkiksi lapsen päivähoidon, koulunkäynnin ja harrastuksien tukemista tai hankalien tilanteiden ohjaamista.  Perhetyö voi olla myös ohjaamista lapsen hoidossa ja huolenpidossa tai kodinhoidollisissa tehtävissä. Toiminnassa korostuu yhdessä tekeminen.

Voit ottaa suoraan yhteyttä sosiaaliohjaajaan tai sosiaalityöntekijään. Voimme yhdessä pohtia olisiko perhetyöstä apua tilanteessasi.