Siirry sisältöön

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudellisista palveluista saat apua lasta koskevien sopimusten tekemiseen tai selvitysten laatimiseen. Sopimukset ja selvitykset voivat liittyä lapsen huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuksiin, isyyteen/äitiyden vahvistamiseen tai adoptioon. Perheoikeudellisten palveluiden tavoitteena on turvata lapsen oikeuksia ja hyvinvointia. Perheoikeudellista palveluissa sinua auttaa lastenvalvoja.

Isyyden selvittäminen ja isyyden/äitiyden tunnustaminen

Kun lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, vahvistetaan lapsen isyys tunnustamalla. Isyyden tunnustaminen on mahdollista tehdä ennen lapsen syntymää neuvolassa, kun lapsen isyys on selvä tai lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Isyys/äitiys vahvistetaan tunnustumalla Digi- ja väestövirastossa.

Lapsella voi olla kaksi äitiä lapsen syntymästä lähtien. Lapsen äiti on se, joka synnytti lapsen. Synnyttäneen äidin naispuolisesta kumppanista (avioliitto, rekisteröity parisuhde tai avoliitto) ei tule automaattisesti lapsen vanhempaa lapsen syntyessä. Lapselle voidaan vahvistaa toinen vanhempi, kun pari on hankkinut lapsen yhdessä hedelmöityshoidon avulla, mihin kumpikin on antanut suostumuksensa.

Lapsen asuminen, huolto- ja tapaamisoikeus

Avio-/avoerossa vanhempien tulee sopia alaikäisen lapsen asumisesta, huollosta sekä lapsen ja etävanhemman tapaamisista. Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltaja on äiti. Vanhemmat voivat sopia lapsen huollon molemmille vanhemmille yhteiseksi. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, he voivat sopia myös lapsen asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta.

Lapsen huolto voidaan uskoa myös muulle henkilölle (oheishuolto) kuin vanhemmille lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella.

Lapsen elatus

Molempien vanhempien tulee vastata lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempiensa luona. Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi huolehtii elatusvastuustaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla.

Vanhemmat voivat sopia lapsen elatusavusta ja sen suuruudesta keskenään tai kunnan lastenvalvojan luona.

Adoptioneuvonta

Adoptioneuvonta on tarkoitettu adoptiovanhemmiksi haluaville, adoptioon luovuttamista harkitseville vanhemmille ja adoption jälkeiseen seurantaan ja tukeen. Neuvontaa annetaan sekä kotimaista, kansainvälistä että perheen sisäistä adoptiota varten. Adoptioneuvonta on asiakkaille maksutonta.