Päihdepalvelut

Kunnan päihdehuollon avopalveluita toteutetaan mielenterveysneuvolassa sekä sosiaalitoimessa. Käytännössä on kyse lähinnä terapeuttisista keskusteluista, kotikäynneistä ja asiakkaan tuen sekä palvelutarpeen kartoittamisesta. Katkaisuhoito tapahtuu terveyskeskuksen avo- tai osastohoitona.

Päihdeterapia ja päihdekuntoutus järjestetään tarvittaessa ostopalveluna. Palveluun ohjautuminen tapahtuu kunnan sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kautta.

Rautavaaran kunnan Mielenterveys- ja päihdetyön strategia on laadittu vuosille 2015-2017 (kunnanvaltuusto 15.12.2014 § 62).

Perusturvajohtaja
Teuvo Räsänen
puh. 040 860 8206
teuvo.rasanen@rautavaara.fi

Sosiaaliohjaaja
Satu Korhonen
puh. 040 860 8209
satu.korhonen@rautavaara.fi