Päihdepalvelut

Kunnan päihdehuollon avopalveluita toteutetaan mielenterveysneuvolassa sekä sosiaalitoimessa. Käytännössä on kyse lähinnä terapeuttisista keskusteluista, kotikäynneistä ja asiakkaan tuen sekä palvelutarpeen kartoittamisesta. Katkaisuhoito tapahtuu terveyskeskuksen avo- tai osastohoitona.

Päihdeterapia ja päihdekuntoutus järjestetään tarvittaessa ostopalveluna. Palveluun ohjautuminen tapahtuu kunnan sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kautta.

Rautavaaran kunnan Mielenterveys- ja päihdetyön strategia on laadittu vuosille 2020-2023 (kunnanvaltuusto 13.3.2020 § 3).

Perusturvajohtaja
Teuvo Räsänen
puh. 040 860 8206
teuvo.rasanen@rautavaara.fi

Sosiaaliohjaaja
Satu Korhonen
puh. 040 860 8209
satu.korhonen@rautavaara.fi