Siirry sisältöön

Kunnanvaltuuston kokous 11.5.2023 – päätöstiedote

Kunnanvaltuusto kokoontui 11.5.2023. Alla kooste tehdyistä päätöksistä:

 • valtuusto päätti muuttaa poistosuunnitelmaa
  • vesi- ja viemärilaitoksen vedenjakeluverkoston ja viemäriverkon poistoperusteen menojäännöspoistosta tasapoistomenetelmäksi (poistoaika 30 vuotta) uusien investointien osalta 1.1.2023 lukien
  • muutos suunnitelmapoistojen perusteisiin niin, että kun menojäännöspoiston jäännösarvo laskee alle 1000 euroa, poistetaan jäljellä oleva hyödykkeen jäännösarvo kertapoistona 1.1.2023 lukien
 • päätettiin liittyä Pohjois-Savon Matkailu Oy:n omistajaksi ja hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen ja perustamissopimuksen yhtiöjärjestyksineen
 • hyväksyttiin hyvinvointisuunnitelman 2021-2025
 • hyväksyttiin henkilöstöraportin vuodelta 2022
 • valtuusto merkitsi kuntalaisaloitteet vuodelta 2022 sekä niihin annetut vastaukset ja suoritetut toimenpiteet tiedoksi ja totesi aloitteet loppuun käsitellyiksi
 • valtuusto merkitsi tiedoksi ettei sellaisia valtuustoaloitteita ollut, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä olisi lopullisesti käsitellyt
 • lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi valtuustoaloitteen koskien Rautavaaran lukion oppilaaksi ottamisen rajan päivittämistä 15 oppilaaseen

Pöytäkirja luettavissa kokonaisuudessaan: Esityslistat ja pöytäkirjat