Toimielinten päätöksenteko

Rautavaaran kunnan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnan internetsivuilla vuoden ajan, mikäli yksityisyydensuoja ja salassapito eivät toisin vaadi.