Omaishoidontuki

 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

 

Kotihoidon esimies
Niina Keinänen
GSM 040 860 8261 (ma-ti)
niina.keinanen(at)rautavaara.fi

Palveluohjaaja
Saila Paaso-Rantala
GSM 040 860 8192
saila.paaso-rantala(at)rautavaara.fi