Nuorisovaltuusto RaNuVa

Rautavaaran Nuorisovaltuusto RaNuVa on aloittanut toimintansa vuonna 2012. 
RaNuVan tarkoituksena on olla kanava nuorille kunnan päätöksentekoon, järjestää toimintaa nuorille ja tehdä aloitteita nuoria koskevissa asioissa sekä antaa tarvittaessa lausuntoja. Nuorisovaltuusto tuo Rautavaaralla nuorten äänen kuuluville, edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, toimii nuorten äänitorvena päättäjien suuntaan ja antaa lausuntoja ja kannanottoja nuoria koskevissa kysymyksissä. Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimielin.

RaNuVan toimintaan voivat tulla mukaan kaikki kunnassa asuvat 13-20-vuotiaat nuoret. Nuorisovaltuuston muodostaa 6-20 jäsentä. Nuorisovaltuuston toimintakausi on yksi vuosi (1.1.-31.12.)  

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on 

  • Tuoda nuorten mielipiteet julki eli välittää nuorten näkemyksiä kunnan luottamushenkilö- ja toimintaorganisaatiolle. 
  • Antaa lausuntoja nuoria koskevista asioista.
  • Monipuolistaa kunnan tarjoamia palveluja nuorille eli järjestää toimintaa tarpeen mukaan.
  • Innostaa nuoria toimintaan mukaan sekä edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista.
  • Tehdä aloitteita nuorten asioita edistävistä asioista. 
  • Tiedottaa toiminnastaan, nuorten näkemyksistä sekä osaltaan tiedottaa nuorten palveluista.


RaNuVa osallistuu Itsenäisyyspäivän ja Veteraanipäivän juhlien, Tuttujuhlan, Rautavaara-päivien ja Vanhusten viikon tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi RaNuVa järjestää keväisin rairuohon istutuksen Vanhustentalo Lepolassa. Pääkohderyhmä toiminnan järjestämisessä ovat nuoret, joille RaNuVa järjestää teemapäiviä koululla (mm. Ystävänpäivänä ja Ehkäisevän päihdetyön viikolla), retkiä ja tapahtumia.