Nuoriso

Nuorisolain (27.1.2006/72) mukaisesti nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Nuorisotoimi järjestää lapsille ja nuorille monipuolista toimintaa, kuten esimerkiksi retkiä elokuviin, keilaamaan ja erilaisiin tapahtumiin, teemapäiviä ja kulttuuriesityksiä. Toiminnan pääpaino on peruskouluikäisissä lapsissa ja nuorissa. Kaikki nuorisotoimen toiminta on päihteetöntä. Kirjaston satutunnit järjestää nuorisotoimi. Nyt Suomen 100-vuotisjuhlavuonna satutunneilla käydään läpi satuja Suomen sadan vuoden itsenäisyyden ajalta, vuosikymmen kerrallaan.  

Millaista toimintaa haluaisit nuorisotoimen järjestävän? Ota yhteyttä ja kerro toiveesi!

Vapaa-aikaohjaaja


Kirsi Karvinen
GSM 040 860 8228
Fb: Rautavaaran Nuorisotyö Kirsi Karvinen