Siirry sisältöön

Rautavaara – Nature’s Best

2.4.2024 Hankeen ensimmäinen yhteismarkkinoinnin valokuvauspäivä

Lue lisää Facebookista >>

20.3.2024 yhteistapaaminen: Messut, valokuvaukset ja yhteismarkkinointi

Seuraava yhteistapaaminen järjestetään 20.3. klo 13 kunnantalolla. Aiheena on mm. Erätaika 2024 messut Kuopiossa johon lähdemme yhteisosastolla, valokuvauspäivät joita toteutetaan yhdessä yritysten kanssa sekä muu yhteismarkkinointi. Kannattaa tulla mukaan yhteiseen toimintaan, sillä tätä kautta yrityksellesi on tarjolla maksutonta näkyvyyttä yhteisten kanavien kautta ja monenlaista yhteistä kehittämistä. Ilmoittaudu tapaamiseen tai kiinnostuksesi messuihin osoitteessa:
https://link.webropol.com/s/ajankohtaistapaaminen

Lue lisää >>

21.2.2024 Vastuullisuusajattelusta käytäntöön, tavoitteet konkretiaksi ja teot näkyviksi!

Lue lisää >>

Vastuullisuus metsäkartanolla- päivä 7.2.2024

Lue lisää >>

Visit Rautavaara käännöstyö

Nature’s Best -hankkeessa Visit Rautavaara sivuston käännöstyö saadaan alkuvuodesta vauhtiin sivustolle marras-joulukuun aikana rakennetun käännösvalmiuden (kieliversiotuki) myötä. Ensimmäiset käännettävät asiat ovat alueemme kohteet ja reitit -sivut, jonka jälkeen aktiviteetit sekä ne yrityskohtaiset sisällöt, jotka kukin Visitissä oleva yritys haluaa omilta osin käännettävän. Käännöstyötä on paljon ja sitä tehdään muun hanketoiminnan ohessa, ja kun on valmista, julkaistaan englanninkielinen sivusto kokonaisuutena näkyville.

Hankkeen aloitusinfo 23.11.2023 

Luontomatkailuhankkeen Nature’s Best aloitusinfossa avattiin hankkeen tavoitteita, toiminnallisia sisältöjä, aikatauluja sekä käytännön hyötyjä. Osallistujat pääsivät vaikuttamaan hankkeen alun toiminnan suunnitteluun.

https://www.rautavaara.fi/tapahtuma/luontomatkailuhankkeen-aloitusinfo/

Nature’s Best -hankkeessa Rautavaara panostaa kansainvälistymiseen ja luontomatkailun kestävään kehitykseen

Viime vuosina vahvasti luontomatkailuun panostanut Rautavaara harppaa jälleen yhden askelen eteenpäin. Kunnassa puhaltavat matkailun yhteiskehittämisen ja -markkinoinnin uudet tuulet, joita tehdään edelleen vahvasti yhteistyössä paikkakunnan matkailuyritysten kanssa. Nyt panostetaan erityisesti kansainvälisten asiakkaiden löytämiseen ja palveluun sekä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen.

Kansainvälistymiseen pureudutaan lisäämällä yritysten osaamista ulkomaalaisten asiakkaiden palvelemisessa. Tähän saakka Visit Rautavaara -brändin alla on tehty yhteismarkkinointia kohderyhmänä kotimaan matkailijat ja lähiseutujen retkeilijät. Nyt markkinointi- ja tiedotusmateriaalia aletaan tuottaa myös englannin kielellä. Visitrautavaara.fi -sivusto on mahdollistanut jo muutaman vuoden ajan paikkakunnan luontomatkailukohteiden, aktiviteettien ja palvelujen löytymisen yhdestä paikasta suomeksi. Jatkossa sivusto tullaan julkaisemaan myös englanniksi. Esite-, kartta- ja mainosmateriaalia tuotetaan myös englannin kielellä.

Kehittämistoimet mahdollistuvat Pohjois-Savon liiton myöntämän, Euroopan unionin ja Rautavaaran kunnan osarahoittaman hankkeen myötä, joka on saanut nimekseen Rautavaara – Nature’s Best.

Hanke tukee erityisesti Tiilikkajärven kansallispuiston ympärillä olevien palvelujen kehittämistä ja esille tuomista huomioiden myös muut Rautavaaran luontokohteet. Tuloksia haetaan matkailutoimialan kasvuna lähitulevaisuudessa. Kohteisiin linkittyvien, matkailijoille suunnattavien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on tärkeää, sillä tämän vuoden kesäkuussa laajentunut Tiilikkajärven kansallispuisto on kasvattanut jatkuvasti kävijämääriään.

Yhä useampi matkailija on kiinnostunut käyttämiensä palvelujen vastuullisuudesta. Yritysten kanssa mietitään yhteisesti, miten palveluja tuotetaan entistä enemmän kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Rautavaara – Nature’s Best:

· Ajalla lokakuu 2023 – syyskuu 2025
· Hankkeen kokonaisrahoitus 134 552 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitus yhteensä 107 642 €

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori Markus Rönkkö, p. 044 452 5773 markus.ronkko@rautavaara.fi
Elinkeinopäällikkö Tuula Palojärvi, p. 044 452 5712 tuula.palojarvi@rautavaara.fi

Hankelogot