Siirry sisältöön

Maksuton soluasunto lukio-opiskelijoille

Rautavaaran kunta tarjoaa Rautavaaran lukiossa syksyllä 2020 tai sen jälkeen opiskelunsa aloittaneille lukio-opiskelijoille maksuttoman soluasunnon. Kyseessä on vuoden mittainen kokeilu, jolla kunta haluaa lisätä lukion näkyvyyttä ja houkuttelevuutta. Maksuton asunto tarjotaan lukiolaiselle, joka suorittaa oppivelvollisuuttaan Rautavaaran lukiossa, eli on tosiasiallisesti läsnä Rautavaaran lukiossa. Maksuttomaan asuntoon eivät ole oikeutettuja lukion aikuislinjalla opiskelevat tai aineopiskelijat.

Asumisoikeus lukiosoluun myönnetään opiskelijalle hakemuksesta enintään kolmeksi lukuvuodeksi. Tämän jälkeen opiskelija voi hakea jatkoaikaa enintään yhdeksi lisälukuvuodeksi, mikäli lukio-opinnot ovat vielä kesken. Asumisoikeus loppuu automaattisesti silloin, kun lukiolainen on saanut lukion päättötodistuksen ja suorittanut ylioppilastutkinnon. Opiskelijan opintojen tulee asumisaikana edetä lukion opintosuunnitelman mukaisesti.

Asuntokokeilu alkaa ja asunnon voi saada 1.8.2022 alkaen. Jos soluasunnoille on kysyntää, tehdään päätös kokeilun jatkosta ennen lukuvuoden 2023-2024 alkua. Maksuttomaan soluasuntoon sisältyy vuokra. Muista asumisen kuluista vuokralainen vastaa itse. Asunnot jaetaan ensisijaisesti ulkopaikkakuntalaisille ja sen jälkeen rautavaaralaisille pitkämatkalaisille koulumatkan mukaisessa järjestyksessä.