Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto

Hyvinvointilautakunta

Perusturvalautakunta

Elinvoimalautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Henkilöstöjaosto