Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palvelujen tehtävänä on turvata lapsen ja nuoren oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun.

 

1. Yleiset perhepalvelut

Yleiset perhepalvelut järjestetään sosiaalihuoltolain nojalla. Yleisinä perhepalveluina voidaan järjestää mm kotipalvelua, perhetyötä, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa sekä vertaisryhmätoimintaa. Tavoitteena on tukea perheitä varhaisessa vaiheessa jo pienissäkin huolenaiheissa.

Lapsiperheille järjestetään tukea mm:

  • tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen;
  • lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen; äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen;
  • äkilliseen kriisitilanteseen
  • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi;
  • päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta tai vammasta aiheutuvaan tuen tarpeeseen

 

2. Kasvatus- ja perheneuvonta sekä perheasiain sovittelu

Kasvatus- ja perheneuvonta tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja tukea perheen ristiriidoissa, kriiseissä ja parisuhteen ongelmissa sekä lapsen tai nuoren kehitykseen, kasvuun tai käyttäytymiseen liittyvissä vaikeuksissa.

 

3. Lapsen isyysasiat, elatus ja huolto

Isyyden tunnustaminen

Isyyden tunnustaminen hoituu ennen lapsen syntymää neuvolassa. Samalla voi laatia yhteishuollosta sopimuksen.  Muissa tilanteissa asiaa hoitaa sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja.

Elatussopimus

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu lapsen vanhemmille. Lapselle voidaan vahvistaa elatusapu, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Elatusapu on sopimuksella tai tuomiolla vahvistettu rahasuoritus, jolla lapsen vanhempi osallistuu lapsen elatukseen. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon mm. heidän työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Huolto

Yhteishuoltosopimus voidaan laatia jo ennen lapsen syntymää neuvolassa isyyden tunnustamisen yhteydessä.  Muissa tilanteissa vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sosiaalitoimistossa sosiaalityöntekijä/lastenvalvojan avustamana.

 

4. Lastensuojelu

Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun tukemalla lasten vanhempia heidän kasvatustyössään. Tavoitteena on, että lapsi saa kaikissa olosuhteissa riittävän hoidon ja huolenpidon - myös silloin, kun omien vanhempien voimat eivät jostain syystä tähän riitä tai peruspalvelut eivät ole riittävät tukemaan vanhempia kasvatustyössään.

 

 

Perusturvajohtaja
Teuvo Räsänen
GSM 040 860 8206
teuvo.rasanen(at)rautavaara.fi

Sosiaalityöntekijä
Eila Vesa
GSM 040 860 8207
eila.vesa(at)rautavaara.fi