Siirry sisältöön

Kuulutus Rautavaara ympäristönsuojelumääräysten tarkistaminen

Rautavaaran kunnan ympäristönsuojelumääräysten tarkistaminen

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) on antanut oikeuden kunnan ympäristön-suojelumääräysten antamiseen. Määräysten tavoitteena on antaa ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja asetuksia täydentäviä ja käytännön tilanteita selventäviä paikallisia määräyksiä.

Rautavaaran kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat vuodelta 2011. Ympäristönsuojelumääräysten tarkistustarvetta aiheuttavat lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Määräyksissä on tällä hetkellä useassa kohti viittauksia säädöksiin, jotka eivät ole enää voimassa. Lisäksi useita kohtia on tarpeen selventää ja tarkistaa.

Määräysluonnos pidetään julkisesti nähtävillä alkuvuodesta 2023. Samassa yhteydessä pyydetään myös tarvittavat lausunnot. Määräykset on tarkoitus saattaa voimaan kesällä 2023.