Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuuston tehtävät:

Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi. Valtuutettuja valitaan kunnan asukasluvun mukaan. Rautavaaralla valitaan 17 valtuutettua.

Kuntalain mukaan valtuuston tehtävinä on mm. 

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista;
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista;
 • päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio;
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteita;
 • hyväksyä tiliinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta;
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista;
 • valita tilintarkastajat; sekä
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Lähde: www.kunnat.net

 

KUNNANVALTUUSTON JÄSENET 2017 - 2021

 • Matti Matikainen, pj.
 • Eero Kukkonen, 1. vpj.
 • Merja Heikkinen, 2. vpj.
 • Pentti Kainulainen 
 • Kirsi Kokkonen
 • Arto Hakkarainen
 • Hanne Tuppurainen
 • Hannele Pursiainen
 • Jorma Korhonen
 • Lilja Korhonen
 • Jukka Korkalainen
 • Kauko Hartikainen
 • Kirsi Koskelo
 • Maija Kärkkäinen
 • Matti Ahonen
 • Rauni Pursiainen
 • Riitta Roininen

Yhteystiedot

 

Tulevat kunnanvaltuuston kokoukset:

Maanantai 25.5. klo 18.30

Maanantai 15.6. klo 18:30