Takaisin

TuttiJuhla 1.2.2018 klo 10.00-12.00 Rautavaaran virastotalo, valtuustosali

 

JUHLAPUHE  TUTTI- ELI VAUVAJUHLASSA  1.2.2018 KLO 10.00 /Rautavaaran kunnantalo, valtuustosali

 

RAUTAVAARA ON HYVÄ KUNTA LAPSIPERHEILLE

Kunnan visio 2030: Rautavaara maalaisjärjellä yhdessä tulevaisuuteen.  

- kunnanjohtaja  Unto Murto

 

Hyvä TUTTI- eli Vauvajuhlan väki.

1.Kuntastrategia 2030-asiakirja ja sen taustaa

Rautavaaran kunnanjohtajana (31.12.2017 kunnan asukasluku 1.689) minulla on erittäin mieluisa tehtävä esittää juhlapuhe tässä yhteisessä neljännessä Vauva- juhlassa.

Tänään oma kotikuntamme Rautavaara on itsenäinen kunta. Kuntalaiset sekä kunnan luottamushenkilöt ja henkilökunta ovat yksimielisesti Rautavaaran itsenäisyyden kannalla. Tämä on kirjattu KUNTASTRATEGIA-2030-asiakirjaan, jonka kunnanvaltuusto yksimieli sesti hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa 26.8.2014( § 27) Kunta täytti tuolloin 140 vuotta 12.9.2014.

Kunnan Visio 2030: Rautavaara maalaisjärjellä yhdessä tulevaisuuteen.  Kunta on itsenäinen, ihmisläheinen, yhteistyöverkoissa toimiva, luonnonläheinen ja sähköisiä ICT-palveluja kehittävä ja niitä hyödyntävä kunta.

Se on meidän päämäärämme, joka velvoittaa hoitamaan yhteisiä asioita niin, että itsenäisyys säilyy. Avainkysymys on terve kuntatalous ja toisaalta vähintään kohtuulliset kunnalliset lähipalvelut. Kunta luo mahdollisuudet eri toimijoille. Tällä hetkellä nämä itsenäisyyden reunaehdot ovat kunnossa. Mikä on tilanne 1.1.2020, kun SoTe/Pohjois-Savossa PoSoTe ja Maakuntauudistus sekä Valinnanvapaus ovat tulleet.

Rautavaaralle syntyi vuonna 2017 7 lasta, vuonna 2016  5 lasta, vuonna 2015 7  ja vuonna 2014 lapsia syntyi 8.   Ikäluokka on pieni verrattuna kunnan aikaisempiin tilastoihin.  Syntyneiden määrä heijastelee samaa kuin väkilukutilastokin.  Valitettavasti kunnasta siirtyy enemmän väkeä kirkkomaalle kuin syntyy uutta sukupolvea, poismuuttajiakin riittää. Paluumuuttajat ovat monesti eläkeläisiä.

Tilastokeskuksen mukaan keskimääräinen lapsiluku on Suomessa 1,84 lasta.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2030 alle 15-vuotiaiden määrä on lähes 20.000 pienempi kuin vuonna 2016.  Vuonna 2015 syntyi yli 60: ssa kunnassa alle 20 lasta eli vähemmän kuin yhden koululuokan verran.  Tämä alhaisen syntyvyyden trendi yhdessä väestön ikääntymisen kanssa nakertaa omalta osaltaan kuntien elinvoimaa ja synnyttää samalla polarisaatiota Suomen sisälle.

Rautavaaran kunta tarjoaa lapsiperheiden näkökulmasta, mitä parhaimmat olosuhteet asumiseen ja harrastamiseen. Olennaista on kuitenkin työ ja toimeentulo.  Työpaikkojen luomiseksi on edelleen meidän sitkeästi ponnisteltava. 

Mikään ei myöskään estä meitä markkinoimasta Rautavaaraa erinomaisena lapsiperheiden kotipaikkana.  Kuntastrategia 2030-asiakirjan mukaan: Tuttu ja turvallinen kasvuympäristö.

Palvelut on kunnossa: varhaiskasvastus järjestetään varhaiskasvatuslain mukaisesti päiväkodin toimintana 1.1.2018 alkaen (kolmen perhepäivähoitajan ja päiväkodin hlöt).

Varhaiskasvatus toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaista lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma.  Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset tukipalvelut järjestetään koulu- ja sosiaalitoimen yhteistyönä.  Erityislastentarhanopettajan palveluissa käytetään tarvittaessa oppimiskeskus Valterin konsultaatiota.  Varhainen, päivähoidon arjessa toteutettu tuki kantaa ja helpottaa myös lapsen siirtymistä perusopetuksen piiriin.  Päiväkodin tilat peruskorjataan investointisuunnitelman (katto- ja ikkunaremontti) muikaisesti: vuonna 2018/80.000 euroa, vuonna 2019/100.000 euroa ja vuonna 2020/25.000 euroa. Kaikki investointikustannukset yhteensä 205.000 euroa.

Teveyspalvelut tuottaa KYSTERI, hammashoito toimii, neuvola toimii, kouluissa on pienet ryhmät, Nuorisovaltuusto (RaNuVa v.2012), Etsivä nuorisotyö-hanke/OKM:n rahoituksella erityisnuorisotyöntekijä, kunnasta löytyy Puuton suisto niminen puisto lapsille, oma Ollin tori, Monitoimihalli, Frisbeegolf-rata, Urheilukenttä ja pururadat, Metsäkartanon toiminta, Tiilikkajärven kansallispuisto ja tietysti Nuorisosirkus.

Uudessa sukupolvessa on kuntamme tulevaisuus.  Tätä ajatusta haluan omalta osaltani viedä eteenpäin ja tänään muistamme vuoden 2017  vauvoja: Tutilla ja lahjatalletuksella.

Tämä Tutti on ainutlaatuinen: sorvattu koivusta  Sattuman Verstaassa ja siihen on kaiverrettu lapsen nimi ja syntymäaika sekä kunnan vaakuna. Ikuinen muisto lapselle ja vanhemmille. Ideoin tämän TuttiJuhlan, kun kuntamme täytti 140-vuotta: 12.9.2014. Kunta on perustettu 12.9.1874.

Kunta tarvitsee teitä, aktiivisia ihmisiä, jotka tekevät työtä 24/7h oman perheensä puolesta. Syyttelyyn/mollaamisen ei pitäisi olla mitään aihetta. Oman arvonsa tunteva kuntalainen ei panna pelolle ja vihalle valtaa.

Meistä jokainen voi vaikuttaa siihen millainen kuntamme on tulevina vuosikymmeninä.

Tulevaisuuteen kannattaa katsoa rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja menneistä kokemuksista oppia ottaen.  Kantani on selvä kuin pläkki: Lapsiperheiden hyvinvointiin kunnan kannattaa sijoittaa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2015-2018 toteuttaminen on yksi painopiste kunnan kehittämisessä (hyväksytty kunnanvaltuustossa  11.5.2015 § 5) tällä valtuustokaudella.

2. Loppusanat

Hyvä Vauvajuhlaväki!

Tänään vietämme Rautavaaran kunnassa neljättä Tutti- eli Vauvajuhlaa. Millä mielin?  Vastaan meidän kaikkien puolesta:  iloisin ja kiitollisin mielin. Suomen tasavalta täytti vuonna 2017 100 vuotta ja vuoden  teemana oli Yhdessä.   Tämä on juuri sitä.

 

Kunnan puolesta esitän Kiitokset kaikille teille ja tämän juhlan järjestelyihin osallistuneille.  Ilman päämäärätietoista yhteistyötä ei tänäkään tilaisuutta olisi saatu aikaan. Lapsiperheiden viihtymiseksi teemme työtä laajalla rintamalla, kuten tässäkin tapahtumassa. Oma näkemykseni: Lapsiperheille hyvä, on kaikille hyvä.

 

Erityiskiitokset vapaa-aikaohjaaja Kirsi Karviselle sekä Sattuman Verstaan Raimo Hukkaselle ja Tuttien sorvaajille.

 

Toivotan kaikille Teille mukavaa JUHLAA sekä runsaasti voimia ja terveyttä lapsesi kasvatustyöhön kunnan lahjasekin tekstillä: Elolla ja Ilolla kunta kannustaa Säästämiseen. 

 

Tutti kyllä kestää. Se on sorvattu vahvasta suomalaisesta koivusta.  

 

Rautavaara on hyvä kunta lapsiperheille. Vanhemmille vinkki: Emme tietenkään saa unohtaa syksyn maakuntavaaleja 2018.  Se on yksi vaikuttamisen tie tehdä vielä parempaan Lapsikuntaa. 

 

Käynnissä on Suomen julkisen sektorin tehtävien ja vastuiden uusjako, jossa sekä kuntien että valtion nykyisiä tehtäviä siirretään uusille 18 maakunnille. Kyseessä on maamme historian suurin julkisen hallinnon reformi, joka koskettaa noin 240.000 ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja.  Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta.  Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy uusille maakunnille 1.1.2020. Rautavaaran kunnan 126 hlöstä siirtyy 61 hlöä Pohjois-Savon maakunnan palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteella.

 

Pysytään kaistalla ja pidetään yhteyttä. Kiitos.

 

 

Unto Murto

kunnanjohtaja

puh. 040-860 8100

sp: unto.murto@rautavaara.fi