Takaisin

RAUTAVAARAN KUNTA KOHTI DIGIKUNTAA

Samalla kun tekniset laitteet ja sähköiset palvelut kehittyvät huimaa vauhtia, vaaditaan kuntalaisilta yhä enemmän tietoa osaamisesta ja rohkeutta käyttää uusia välineitä ja hyödyntää näitä uusia asioimismahdollisuuksia omassa arkielämässä.

Kunnassa digitalisointi tarkoittaa kunnan palvelujen kehittämistä ja järkiperäistämistä ICT-teknologiaa hyödyntäen. Digitalisoinnilla sähköistämme kunnan eri palvelut ja teemme asioinnista joutuisampaa ja vaivattomampaa. Kuntalaisten on helpompi lähettää tietoja sähköisesti kuin tulostella ja postitella eri lippuja ja lappuja postitse. Kela, Verohallinto ja Postilaitos ovat meille malliksi digitalisoineet/sähköistäneet omat palvelut.

Siirtymistä sähköiseen asiankirjahallintoon vauhditettiin hankkimalla kesäkuussa 2013 kuntaan Dynasty-asianhallintaohjelma. Hankittiin kaikille valtuuston jäsenille kannettavat mikrotietokoneet kaikilla mausteilla. Rakennettiin virastotalolle oma Tietotupa (11 nopeaa tietokonetta) ja Cafe Konkeloon Nettinurkka ja sisäinen verkko. Nettinurkassa on saatavissa henkilö- ja laitekohtaista neuvontaa omiin pulmiin. Netti nurkassa demotaan konkreettisesti uusia asiointitapoja, esimerkiksi Skypen käyttöä, jolla soitat ilmaiseksi. Matalan kynnyksen käyttökokemusten, toivomme lisäävän kuntalaisten kiinnostusta ja rohkeutta ottaa käyttöön myös kotona uusia digitaalisia välineitä. Nettikahvilaneuvonta on maksutonta.

USO-koulutus (Uuden ajan organisaatiot) alkoi kunnanjohtajan johdolla kunnassa vuonna 2013. Tätä verkkokoulutusta varten rakensimme nopeat videokoulutusyhteydet valtuustosaliin, kunnanhallituksen kokoushuoneeseen ja yhdistysten neuvotteluhuoneeseen. Etäkoulutuksen avulla olemme säästäneet euroja henkilökunnan ja luottamushenkilöiden koulutuskustannuksista ja eipä juuri kukaan halua matkustaa Helsinkiin kouluttautumaan.

Rautavaaran kuntaan asetettiin kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä helmikuussa 2016 Digitalisaatiotyöryhmä, jonka tehtävänä on:

  1. Selvittää ICT- ja mobiiliteknologian mahdollisuudet Rautavaaran kunnan palvelutuotannossa: miten kunnan nopeat laajakaistayhteydet (100Mbit/s) otetaan 100 % käyttöön.
  2. Luoda digitalisoinnin periaatteet kunnan hallintoon. Hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan osana tulevaan SoTe-, MaKu- ja Valinnanvapaus-uudistuksia.
  3. Luodaan kuntaan yhden luukun palvelumalli ja uudistetaan asenteet teknologian hyödyntämiseen kunnan palveluissa.
  4. Autetaan niitä kuntalaisia, jotka eivät ole tottuneet tai joilla ei ole vielä valmiuksia käyttämään digitaalisia palveluita. Kaikkien etu on, että palveluiden käyttäminen on tehty mahdollisimman vaivattomaksi ja helpoksi.

Tulevaisuuden kunnan ”agendalla” esiintyy yhä voimakkaammin kunnan elinvoima ja kuntalaisten hyvinvointi.

Luonnollisesti sähköisten ohjelmien käyttö tehostaa myös kunnan sisäistä toimintaa, jonka kautta resursseja vapautuu kunnan kehittämistyölle. Kuntalaisten asiat käsitellään sähköisesti alusta loppuun. Esimerkkinä rakennusvalvonnan lupa-asiat, jotka voit hoitaa Rautavaaralla sähköisesti lupapiste.fi -palvelun kautta. Kunnan Ollintorilla ja puistossa on vapaassa käytössä langaton Wifi-verkko. 

Rautavaaran kunnan Digitalisaatio-ohjelma valmistuu 31.12.2017 mennessä ja siinä esitellään kuntamme digitalisaation peruslinjaukset. Kyseessä on kokonaisvaltainen muutosprosessi, jonka avulla haetaan kustannussäästöjä ja kehitetään palveluja joustavampaan suuntaan. Digitalisaatio-ohjelma toimii Rautavaaran uuden kunnanvaltuuston 2017-2021 johtamisen välineenä.

Pohjois-Savossa pitäisi hyödyntää maakunnallista sähköistä asiointipalvelua Pohjois-Karjalan tapaan (Siun SoTe), jossa monella kunnalla on yhteinen portaali ja sitä kautta löytyy tietty valikoima sähköisiä verkkopalveluita. Yhteisellä mallilla tehostetaan ja nopeutetaan digitalisointityötä ja eri ohjelmien yhteensopivuutta. Omia raskaita järjestelmiä ei ole syytä perustaa.

Maakunnallinen yhteistyö Digisavo on elintärkeä Rautavaaran kunnan digitalisointityön onnistumisen kannalta. Digisavo on avointa yhdessä oppimista ja kokemuksien jakamista.  

Kunnan Digitalisaatio-ohjelman laadinta ja se toteuttaminen edellyttävät kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon sitoutumista.  Jokaisen toimialajohtajan, esimiehen, työntekijän ja luottamushenkilön täytyy oppia jatkuvasti uutta pysyäkseen digitaalisen murroksen kyydissä ja pystyäkseen viemään kuntaamme kohti Digikuntaa 1.1.2019 mennessä.

 

Digikuntaterveisin

Unto Murto
Digitalisaatiotyöryhmän puheenjohtaja
kunnanjohtaja