Takaisin

RAUTAVAARAN KUNNAN UUDEN PALOASEMAN AVAJAISPUHE 20.09.2017

RAUTAVAARAN KUNNAN UUDEN PALOASEMAN AVAJAISPUHE 20.09.2017

Arvoisat kutsuvieraat, arvoisat suunnittelijat ja rakentajat, hyvät yhteistyökumppanit!

Rautavaaran kunnan visio vuoteen 2030: Eloa, Iloa ja Älyä eli Rautavaaran kunta on itsenäinen, ihmisläheinen, yhteistyöverkoissa toimiva, luonnonläheinen ja sähköisiä ICT-palveluja kehittävä ja hyödyntävä  kunta.
(kunnanvaltuuston päätös 140-vuotisjuhlakokouksessa nro 3/26.8.2014)

 

Kunnan arvot: Palveluhenkisyys, Osallisuus, Oikeudenmukaisuus ja Yhteisöllisyys

Toimenpiteet kohdistetaan kunnan strategiatyössä:
- Elinvoima, Talous ja yhteistyö, Palvelut ja kuntalaiset, Johtaminen ja henkilöstö.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa 29.06.2016 §:ssä 176 Uuden paloaseman urakkatarjoukset yhteensä 2.378.882 euroa.  Rakentamisen ehtona oli Palosuojelurahaston avustus 220.000 euroa.  Tästä saimme 22.3.2016 myönteinen päätös kuntaan. Päätökseen vaikutti merkittävästi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lausunto.

 

Sen sijaan Palosuojelurahaston torppasi Paloaseman leasingrahoituksen joulukuussa 2015. 

 

UUDEN PALOASEMAN RAKENNUSTYÖT ALKOIVAT HETI ELOKUUSSA 2016 JA SE ON VALMIS SISÄ- JA ULKOPUOLISILTA OSILTAAN VIIMEISTÄÄN 31.7.2017 MENNESSÄ.


RAKENNUTTAJAN (RA) ELI KUNNAN PUOLESTA SOPIMUKSET ALLEKIRJOITTIVAT: kj Unto Murto ja vs. kunnaninsinööri Petri Ahonen.


KYSEESSÄ ON YKSI KUNNAN 143-VUOTISHISTORIAN TÄRKEIMMISTÄ HANKKEISTA JA SE PARANTAA KUNTALAISTEN ARKIELÄMÄN TURVALLISUUTTA, PELASTUSLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN EVAKKORETKI VIRASTOTALOLLA/TEKNISEN TOIMEN TILASSA  PÄÄTTYY JA TYÖPAIKKAVIIHTYISYYS PARANEE.  UUDEN PALOASEMAN KÄYTTÖTARKOITUS JA KUSTANNUSTEHOKKUUS ON AIVAN TOISTA LUOKKAA KUIN AVIN SULKEMASSA VANHASSA PALOASEMASSA, JOSSA OLI SISÄILMA- JA KOSTEUSONGELMIA
 


RAUTAVAARAN KUNNAN UUDEN PALOASEMAN TEKIJÄT:
 
A.RAKENNUTTAJA JA KÄYTTÄJÄT SEKÄ TYÖMAAN VALVONTA:
 
Rakennuttaja (RA) Rautavaaran kunta/tekninen lautakunta  
  • rakennuttajan edustaja/teknisen lautakunnan pj Pentti Kainulainen
  •  vs. kunnaninsinööri Petri Ahonen
  • vs. rakennustarkastaja Hannu Okkonen
 
Käyttäjät (KÄ) tulosalue IV/tekninen toimi ja Pohjois-Savon pelastuslaitos/Rautavaa-ran paloaseman henkilöstö
 
Rakennustyömaan valvoja (VA)  Rakennusinsinööri Matti Markkanen.

 

B.  SUUNNITTELIJAT

PÄÄSUUNNITTELU:

- Arkkitehtitoimisto ON Oy, Kuopio (ON=Olli Nieminen)

 

RAKENNESUUNNITTELU:

- Rakennuspiste Oy, Kuopio

 

LVI JA RAKENNUSAUTOMAATIOSUUNNITTELU:
- Insinööritoimisto LVI-insinöörit Ky, Kuopio

 

SÄHKÖSUUNNITTELU:

-Insinööritoimisto Varpiola Oy, Lieksa

 

C. URAKOITSIJAT

PÄÄURAKOITSIJA:
- Rakennusliike Mustonen Oy, Nurmes

SIVU-URAKOITSIJAT:
- sähköurakoitsijana: Voltage Oy, Iisalmi

- LV-urakoitsija: LVI-Karmitsa Oy, Rautavaara
- ilmanvaihtourakoitsijana: ILPE Oy, Kuopio/Nilsiä

 

D. HIEMAN INFOA UUDEN PALOASEMAN TYÖMAASTA:

Työvoima: keskimäärin 8-9 työntekijää, josta omasta kunnasta 4 hlöä

Paloasemarakennuksen tontin pinta ala 10.598 m2

Paloasemarakennus 840 brm2, josta lämmin bruttoala 793 m2

Kylmävarasto 135 brm2

Kerrosala 647 kem2

Huoneistoala 570 m2

Tilavuus Paloasemarakennus 4.262 m3, josta lämmin tilavuus on 4.079 m3

 

Rautavaaran kunnan uuden Paloaseman lopullinen hinta: 2.739.555 euroa (alv. 0%), johon saatiin Palosuojelurahastolta avustusta 220.000 euroa ja Öljynsuojelurahastolta 42.050 euroa.  ÖSR-tuessa on huomioitu aiempi tuki 16.000 euroa, joka on vähennetty uudesta tuesta.  

 

Rautavaaran kunta joutuu investoimaan omaan lähipalvelutuotantoon. Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava kuntoon ennen kuin POSOTE ja Maakuntahallinto (MaKu) tulevat 

 

1.1.2020. Kuntalaisille lähipalvelut ja niiden tukipalvelut: ruoka, siivous, kiinteistönhoito ja ict ovat erittäin tärkeitä.

 

Uuden Paloaseman rakentamisessa tehtiin Rautavaaran kunnan rakentamisen historiaa.

Tehtiin kaava ja paloasema ennätysajassa: 1.8.2016-31.7.2017

 

Paloasema on kunnan suurin rakennushanke kuluvana vuonna. Ollaan saatettu maaliin Paloasema, joka on jatkumoa vuonna 2015 rakennetulle Keskuskeittiölle,  vuonna 2013 rakennetulle Päivänsinelle ja vuonna 2012 saneeratulle asumispalveluyksikkö Hopeapajulle.


Rautavaaran kunnan näkökulmasta, mutta myös henkilökohtaisesti ja ammatillisesti koen nämä Avajaiset erittäin merkityksellisinä ja juhlavina. On siis todella syytä juhlaan!

 

Tahdon Rautavaaran kunnan puolesta kiittää paitsi omia toimijoita, erityisesti suunnittelussa arkkitehtuurista vastaavia siitä, että he ovat suunnitteluaikana löytäneet tilaajan toiveita vastaavat tarvittavat ratkaisut ja pysyneet myös melkein budjetin raameissa. Yhteistyö on ollut hyvää.

 

Nyt erityisesti on myös aika kiittää vielä kerran kaikkia rakentajia.  Tällaisen rakennuskompleksin teko vaatii jokaiselta siihen osallistuvalta taitoa ja yhteishenkeä ja sitä on riittänyt.
 

Täällä ei ole nukuttu. Paloaseman työmaalla on ollut tekemisen meininki. Aikataulussa on pysytty. Uusi paloasema valmistui hieman etuajassa ja muutto uusiin tiloihin alkoi 1.7.2017.

Tilat otettiin käyttöön hankesuunnitelman mukaisesti 1.8.2017 alkaen. 

 

Koko työmaavahvuus on 8-9  henkilöä ja omasta kunnasta töissä 4 henkilöä: jokaiselle teille kuuluu tänään kiitos oman osuutenne hyvästä suorittamisesta yhteisen tavoitteen hyväksi.

 

Arvoisa Uuden Paloaseman juhlaväki!

Vielä kerran kaikille lämmin kiitos! Toivon Paloaseman yhteistyön vuokraajien Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Ensihoitokeskuksen kanssa sujuvan yhtä joustavasti ja hyvin kuin paloaseman rakentaminenkin. Kiitän kaikkia rakennustyön taitajia ja ammattilaisia ahkerasta työstä.

 

Toivotan kaikille suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuneille Rautavaaran kunnan puolesta mukavia avajaistunnelmia.

 

Vasaroiden pauke ja Sahojen sointi on parasta musiikkia kunnan oman lähipalvelujen kehittämistyössä.  Teemme sen tulevaisuuteen uskoen.  

 

 

Unto Murto

kunnanjohtaja

puh. 040-860 8100

sp: unto.murto@rautavaara.fi