Takaisin

Rautavaaran kunnan tervehdys kutsuntatilaisuudessa 30.08.2017

KUTSUNTATILAISUUS  30.08.2017 KLO 9.00 ALKAEN /RAUTAVAARAN KUNTA/MONITOIMIHALLI

Rautavaaran kunnan Tervehdys

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, kutsuntalautakunnan jäsenet, hyvät tulevat sotilaat, arvoisat kutsuntatilaisuuden osanottajat.

Minulla on ilo ja kunnia tuoda Rautavaaran kunnan tervehdys tähän vuonna 1999 syntyneelle ikäluokalle Rautavaaran ja Sonkajärven kunnista.

Olette tänään tilaisuudessa, joka vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuteenne. Kutsunta jää varmaan teille hyvin mieleen, niin kuin minullekin aikanaan jäi Hämeenlinnassa vuonna 1970. Mihin joukko-osastoon haluatte ja mihin pääsette ratkeaa useimpien osalta tänään. Jotkut teistä saavat ehkä vapautuksen palveluksesta ja osa tulee suorittamaan kansalaisvelvollisuutensa aseettomassa palveluksessa.

 

Varusmiesaika on hyvin mieleenpainuva vaihe elämässä. Aina on ollut niin, että asevelvollisuus-ajan jälkeen miesten, ja varmaan nykyisin myös vapaaehtoisina palvelukseen astuvien naistenkin, saunailtojen ja muiden vastaavien illanviettojen keskustelut kääntyvät aina armeija-aikaan. Jutut armeija-ajasta kääntyivät yleensä siihen, mitä siellä kulloinkin tapahtui – mitä hauskaa siellä tapahtui ja kuinka rankkaa siellä oli. Kaikki armeija-ajan tapahtumat kirjautuivat nuorena hyvin muistiin. Tapahtumat, jotka tasaisen väliajoin sopivassa tilaisuudessa ja ympäristössä tulevat esille. Yleensä ainakin minulle vielä käy niin, että kaikki ne rankimmat kokemukset kääntyvät ylpeilyn aiheiksi. 

 

Esimerkiksi tuskin on ketään Utin laskuvarjojääkärikoulun käynyttä,  joka ei muistelisi ensimmäistä laskuvarjohyppyään DC-3:sta, aukeaako varavarjo vai ei, komppanian vääpeliä, sulkeisia, marsseja, sotaharjoituksia ja pientä nahistelua kuljetuslentolaivueen varusmiesten kanssa, sotkusta puhumatkaan  jne.

 

Mitä armeija-ajasta yleensä jää käteen - onko se aika vain hukkaan heitettyä aikaa,  josta elämän aikana ei ole mitään hyötyä? Näin varmasti monet teistä ovat aprikoineet ja miettivät vielä tänäänkin armeijaan astumisajan kynnyksellä. Uskon, että varusmiespalvelus antaa varmasti jokaiselle jotain. Useille se antaa tiedollisesti ja taidollisesti pohjaa useilla elämänaloilla tarvittaville taidoille. Johtamistaito on yksi keskeisimmistä taidoista, jolla on kysyntää myöhemminkin. Tulette todennäköisesti myöhemmässä elämässänne törmäämään työhönhakutilaisuuksissa kysymyksiin sotilastaustastanne. Nostaisin johtamistaidon rinnalle myös sosiaalisen kanssakäymisen taidon.  Taidon, jota tarvitaan jokaisessa toimessa ja työyhteisössä nykyisin ja tulevaisuudessa. Fyysinen kuntonne tulee myös varmasti kehittymään armeijassa.  Monet teistä varmaan saavat kipinän jatkuvaan fyysisen kunnon ylläpitoon tulevaisuudessa. Hyvä niin.

 

Useille armeija-aika on myös ensimmäisiä tilaisuuksia, jolloin joudutte tai pääsette olemaan pitempiäkin aikoja erossa perheestänne ja läheisistänne.  Tämäkin on osa elämän koulua. Tosin toisin kuin minun aikanani Suomen puolustusvoimat vapauttaa teidät toden

 

 

näköisesti hyvin paljon nopeammin ja useammin lomille. Itse koko ensimmäisen hyppykoulutusjakson olin yli kuukauden kasarmilla ennen ensimmäistä lomaa. Tänä päivänä armeijassa palveluaikana keskitytään entistä tiiviimmin oppimiseen ja viikonloput ovat pää-sääntöisesti vapaat. Ihan järkevää monestakin syystä.

 

Tulevat varusmiehet!

Varusmiesaikana teille muodostuu suuri joukko uusia ystävyyssuhteita eri puolilta maakuntaa ja myös muualta maasta kotoisin oleviin varusmiehiin. Jos ette muuta tupakavereistanne muista niin ainakin varusmiehen sukunimen ja kotipaikkakunnan. Niinpä palvellessanne te olette myös oman kotikuntanne lähettiläitä ja edustajia – kunnan mainosmiehiä ja markkinoijia parhaasta päästä. Te kerrotte omalla olemuksellanne, tekemisillänne ja käytöksellänne myös kotikunnastanne. Rohkenen toivoa, että se kuva joita kunnastamme annatte, ovat positiivisia eli hyviä uutisia. VASTUULLISUUS on merkittävä voimatekijä varus-miesten sotilaskoulutuksessa.

 

Hyvät tulevat varusmiehet!

Olkaa positiivisella mielellä ja muistakaa, että teillä on etuoikeus ja velvollisuus palvella itsenäisen Suomen puolustusvoimissa. Itsenäisen Suomen, jonka vapauden ovat esi-isänne vv.1939-1945 sodissa lunastaneet. Teillä tulee olemaan mielenkiintoinen ja varmasti unohtumaton aika elämässänne – nauttikaa siitä.

 

Olen vakuuttunut, että pääosa niistä taidollisista, tiedollisista ja fyysisistä asioista, mitä palvelusajasta itsellenne saatte, ovat hyödyksi myös tulevaa ammattianne ja elämäänne varten. Saamieni viestien mukaan rautavaaralaiset ovat hyvin menestyneet niissä joukko-osastoissa, joissa he ovat palvelleet. Olli Tiainen (17701833) oli Suomen sodan (18081809) maineikas sissipäällikkö ja rajakapteeni. Hän oli alkujaan nurmekselainen talonpoika, syntynyt nykyisen Rautavaaran Tiilikkajärven Tiilikanaution torpassa. Suomen sodan syttyessä valitsivat Nurmeksen ja Pielisjärven seudun talonpoikaississit hänet johtajakseen.

 

Kotikuntanne Rautavaaran puolesta toivotan Teille antoisaa varusmiesaikaa ja hyvää kutsuntapäivää. 

Unto Murto

kunnanjohtaja

puh. 040-860 8100

sp: unto.murto@rautavaara.fi