Takaisin

POSITIIVISTA PÖHINÄÄ PIENKUNNASSA

POSITIIVISTA PÖHINÄÄ PIENKUNNASSA

Kuluvana vuonna Rautavaaran kunta täyttää 144.  Tavataan Rautavaara-Päivillä  30.6.2018-1.7.2018 kotikunnan teemalla: ”PIHKASSSA KOTISEUTUUN: Paluumuutto, Laajakaista/Digitalisaatio ja Vapaa-ajan palvelut.”  

 

Olisi todella mukavaa, jos Sinäkin muuttaisit takaisin Rautavaaran kuntaan ja liittyisit 1.674 rautavaaralaisten joukkoon.  Positiivista Pöhinää kunnassa on saanut aikaan vuoden 2017 tilinpäätös, joka on ylijäämäinen +785.373,14 €:a. Tämä vahvistaa kunnan tasetta ja luo rahoituspuskurin näinä muutosten tuulissa. 

 

Lisää Positiivista Pöhinää kuntaan ovat tuoneet Osuuskauppa Jukolan päätös ostaa Savontien varrelta Siwan kiinteistö, purkaa se ja rakentaa uusi 900m2 suuruinen päivittäistavarakauppa vuoden 2018 loppuun mennessä. 

 

Kunnanlääkärit Oy Rautavaara avasi 18.4.2018 lääkärin vastaanottotilat Rautavaara Portti Oy:n omistamissa tiloissa (entinen poliisin tilat, Apteekin yläpuolella).  Lääkäri/sairaanhoitaja palvelut 5 kertaa viikossa.

 

Lukion oppilaaksi ottamista ei lopetettu syksyllä 2018, vaan katsotaan vielä kaksi (2) vuotta ja tehdään sinä aikana määrätietoista sekä näkyvää Rautavaaran lukion kehittä- ja markkinointityötä.  Yrittäjien mukaan Lukio luo elinvoimaa kuntaan. Rautavaaran Lentokeskuksen kehittämisessä tulee oppilaitoksen olla mukana.

 

Paluumuuttoasi varten kunnalla on nyt myynnissä 1€-2€/m2 tontteja (50 kpl) Jokisuunniemen, Hiekkahäikän ja Karikon kaava-alueilta.  Kaava-alueilla myytävien omakotitalotonttien ostajalle annamme vesi- ja viemäriliittymät korvauksetta. Talon rakentaminen tulee aloittaa vuoden sisällä kauppakirjan allekirjoittamisesta. Tämä omakotitalo tonttitarjous on voimassa 31.08.2018 saakka.  Sen arvo on 4.000€-6.000€ talon koosta riippuen.

 

Hiekkahäikän tonttien myyntiä vauhdittaa Paljakan luonnonsuojelu-/retkeilyalueen toteutuminen vuonna 2017.  Kiparinvuoren ja Paljakan tilojen rajaaminen edellä mainittuun tarkoitukseen mahdollisti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO. Alueen kokonaispinta-ala on 52,8 ha.  Rauhoittamisen tarkoituksena on metsäluonnon suojeleminen säilyttämällä alue luonnontilaisena.  Tämä avaa uuden mahdollisuuden kunnan luontomatkailun kehittämiseen vuonna 2015 laaditun Kunnan Matkailun kehittämissuunnitelman (Matkailun Master Plan) mukaisesti vv. 2017-2018.

 

Tekeillä Suomen historian suurin julkisen hallinnon uudistus, joka toteutuisi 1.1.2019 alkaen. Uusi kuntalaki, sosiaali- ja terveydentoimen (SoTe/PoSoTe) sekä Maakuntahallinnon ja Valinnanvapauslaki uudistukset pakottavat kunnan arvioimaan palvelujaan.  Käytännössä yli puolet kunnan tehtävistä ja taloudesta siirtyisi Pohjois-Savon maakuntahallinnolle. Rautavaaran kunnan organisaatiosta koko tulosalue II/perusturvatoimi 60 hlöä.  Jatkossa tärkeimmät tehtävät ovat huolehtia kunnan perustehtävistä ja kantamaan vastuun asukkaiden hyvinvoinnista, paikallisesta elinvoimasta sekä kestävästä kehityksestä nyt ja tulevaisuudessa.

 

Selkeä yhteinen tahtotila kunnassa on, että Rautavaaran kunta pidetään itsenäisenä kuntana. Kansanomaisesti sanottuna: Jauhoja on riittävästi ja ne ovat hyvänlaatuisia.  Kuntamme visio korostaa erityisen voimakkaasti paikallisen identiteetin vahvistamista. Pienkuntamme vahvuutena on yhteisöllisyys, joka luo turvallisuutta ja yhteishenkeä. 

                  

Kunta elää myös nykyaikaa ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia täytyy ottaa rohkeasti käyttöön. Kunta tarjoaa kuntalaisille tasokkaita peruspalveluita, erityisesti kiitosta on jaettu monipuolisille vapaa-ajan palveluille ja nopeille laajakaistayhteyksille 100Mbit/s. Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta (RTVO) sai vuonna 2014 valmiiksi laajakaistan viisi runkolinjaa ja kunnan laajakaistapeitto on 100%. Laajakaistayhteys on nykykodissa yhtä tärkeä perus- toiminto kuin lämmitys, sähkö ja vesijohtoverkosto. Sen avulla voi sijainnista riippumatta olla yhteydessä mihin maailmankolkkaan tahansa ja käyttää jatkuvasti erilaisia palveluita. Laajakaistaan investointi nostaa kiinteistösi arvoa.

 

Kunta pitää hyvää huolta kaikenikäisistä kuntalaisistaan kehittämällä lähipalveluitaan: päivähoidosta koulutukseen, terveyshuoltoon ja erityisesti ikäihmisten asioihin. Kunta todella panostanut hoivapalveluihin lippulaivana Palvelutalo Lepola. Vasarat ovat paukkuneet ja sahat soineet v.2011 alkaen. Keskuskeittiö (3,2 milj.€) valmistui 31.7.2015 ja  uusi Paloasema (2,7 milj.€) Karikosken silta valmistuivat 2017. Paloasemalle olemme järjestäneet moottorisahataiteilija Erkki Rytkösen tekemään LetkuKarhu-veistosta.   

 

Kunnan Nuorisovaltuusto (RaNuVa), Vanhus- ja vammaisneuvosto, monet yhdistykset ja urheiluseurat sekä seurakunnat järjestävät monenlaista harrastetoimintaa, joten innostavaa tekemistä on tarjolla vauvasta vaariin ja jokaiseen makuun.  

 

Yhteisöllisyyttä ovat kunnassa vahvistaneet Rautavaaran Harrasteteatteri yli 30 vuotta.  Teatteri on tasokkaiden esitysten myötä vakiinnuttanut asemansa yhtenä Pohjois-Savon kärkiteatterina. Kuluvan kesän esitys on Valtion vakituinen mies. Hauskoja kommelluksia ja kohellusta piisaa. Amorista puhumattakaan.  Uskomatonta, että vähälapsisessa kunnassa on toiminut yli 25 vuotta Rautavaaran Nuorisosirkus.  

 

Rautavaaran kunta tähtää luottavaisena tulevaisuuteen.  Kunta ei menesty odottamalla, että joku tekee asiat meidän puolesta.  Pitää uskaltaa olla reilusti päätään pitempi muita, koska silloin näkee kauaksi.  Rautavaara tarvitsee nyt yhä enemmän tekijöitä. Mikä on kohtuullinen matka palveluihin ja miten pidetään peruspalvelut harvaan asutulla alueella? Siinä tehtävää meille kaikille.

 

Muista, että Sinä voit vaikuttaa kuntamme palvelujen kehittämiseen antamalla niistä palautetta kunnalle.  Siitä kaikki kehittämistyökin lähtee. Pienkunta on ihmistä lähellä.  Myönteinen ajattelu ei synny itsestään. Maalaisjärjellä yhdessä tulevaisuuteen-visiota tarvitaan.

 

Mutta mikään ei voita käyntiä itse paikan päällä Rautavaara-päivillä 30.6.2018- 1.7.2018. Poiketkaa toki katsomassa tänä kunnan 144 vuotisjuhlavuonna moottorisahataiteilija Erkki Rytköstä veistämässä Letku-Karhu patsasta.

 

Eteenpäin siis mennään: monenlaista Positiivista Pöhinää on kunnassa                                           

näkyvissä ja kunta on monessa mukana ja Rautavaaraa tehdään yhdessä                                                                    

kuntalaisten kanssa. Pysytään kaistalla.

Kaikista näistä lisäinfoa kunnan uusilta kotisivuilta www.rautavaara.fi

 

Pihkassa Kotiseutuun-julkaisuterveisin ja Hyvää Kesää 2018

 

 

Unto Murto                             

kunnanjohtaja

puh. 040-860 8100