Takaisin

Karinkosken sillan avajaiset perjantaina 08.09.2017

Avajaispuhe Karinkosken sillan Avajaiset perjantaina 08.09.2017 klo 10.00

 

Hyvä AvajaisJuhlaväki.

 

1.Taustaa silloista ja kaavoista

 

Tämä Keyritynjoen Kauniskoskentiellä ylittävä Karinkosken sillan rakentaminen on ollut vireillä kunnassa vuodesta 2011. Monet kuntalaiset kutsuvat siltaa Komppulan sillaksi. Tämä vuonna 1969 rakennettu silta rakennettiin Suomen Puolustusvoimien pioneerityönä. Vuonna 2011 sillan tukirakenteissa tehtiin tutkimus.  Sillan kalliolohkareiset päätypenkat lähtivät valumaan jokea päin. Nyt silta on purettu kokonaan ja tilalle rakennettu uusi silta.

 

Sillan valmistuminen on todella Hyvä eli Positiivinen uutinen erityisesti Jokisuunniemen nykyisille Keyrityn ranta-alueen vakituisille ja kesämökkiasukkaille ja tuleville asukkaille. Karinkosken silta sijaitsee yksityisen tiekunnan ylläpitämällä Kauniskoskentiellä.  Rautavaaran kunta kaavoitti 2008 Jokisuunniemeen uuden asuntoalueen ja venevalkaman.  Kirkonkylän venevalkamalle ja uimarannalle kuljetaan sillan kautta.  

 

Jokisuunniemen osayleiskaava (hyväksytty Rautavaaran kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2008), jolla osa Jokisuunniemestä on osoitettu erillispientalojen alueeksi (AO). Alue on laajuudeltaan n. 70 ha. Kaava vahvistettiin 26.8.2008. Lisäksi Jokisuunniemen alueelle on laadittu asemakaavan pohjakartta (2007–2008).

 

Jokisuunniemen asemakaava, vahvistettu 17.12.2009. Sijaitsee Rautavaaran kunnan taajaman lounaispuolella. Alue rajautuu lännessä ja etelässä Keyrittyjärveen, pohjoisessa  Keyritynjokeen ja idässä Saarelantiehen. Alue on laajuudeltaan n. 30 ha. Alueella sijaitsee suojeltu asuinrakennus, muutoin alue on rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta. Kaavan tarkoituksena on osoittaa Jokisuunniemeen erillispientalotontteja yleiskaavan aluevarauksen mukaisesti.

 

Karinkosken sillan rakennusurakka saatiin päätökseen kesäkuun loppuun mennessä. Vastaanottotarkastus pidettiin 13.7.2017. Tarkastuksessa mukana Destia Oy:sta Antti Aholainen ja Ilpo Kuosmanen sekä Rautavaaran kunnan edustajina työmaan valvoja Matti Markkanen ja vs elinvoimajohtaja Petri Ahonen.

 

Tämä on toinen silta-hanke kunnassamme.  Vuonna 2016 valmistui Nurmeksentielle Metsäkartanontien tiehaaraan lähelle Jokijärven kohdalle  uusi betonisilta. Senkin rakensi Destia Oy. Vanha teräsbetonisilta oli rakennettu vuonna 1939 ja siltaa oli levennetty vuonna 1975.

 

2. Hieman infoa Karinkosken sillasta

Karinkosken sillan rakentaminen toteutui ajalla  2.9.2016-13.7.2017.  Sillan rakensi DESTIA Oy/Kuopio. Vastaanottotarkastus pidettiin 13.7.2017.

Uuden sillan kantavuus vähintään 40 t. Sillassa on betoniset päätypalkit ja sillan ylittämisen voi tehdä täysperävaunullakin/nuppikuormalla.  

 

Karinkosken sillan jänneväli on 24 metriä pitkä puukantinen teräspalkkisilta.  Sillan leveys 4,5 m. Vesijuoksun leveyttä ei kavennettu.

Kunnan rahoitus: kunnan panostus 100.000 euroa

Kunnan vuoden 2016 talousarvion Investointiosaan varasimme sillan rakentamiseen Kauniskoskentien yksityistiekunnan yksikköosuuteen 100.000 euroa.

Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi 20.4.2016 yksityistielle mukaista parantamisen valtionavustusta sillan uusimiseen. 

Kustannusarvioksi ELY-keskus hyväksyi 344.690 euroa + alv. 0%.

Merkittävää oli saatu valtionavustus 75% hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 256.680 euroa.  Avustuksen maksu  enintään 4  erässä.

3. Lopuksi

Kunnan puolesta esitän lämpimät kiitokset siltahankkeen tekijöille hyvästä työstä.  Rakennushanke toteutui aikataulussa sekä suunnittelijoiden ja rakennusurakoitsijan kanssa hyvin.  Suunnittelijan ja urakoitsijan valinta oli hyvä:

  • Kauniskosken tien toimitsijamies Keijo Kilpeläiselle,
  • Kalevi Koskelle (laati 2012 Kauniskosken tiekunnalle toimenpide-ehdotuksen, kuinka hanke toteutetaan)
  • Karinkosken uuden sillan rakentajille Destia Oy/työpäällikkö Antti Ahoselle ja Ilpo Kuosmaselle sekä heidän koko tiimille
  • kunnan tekniselle lautakunnalle, kunnan edustajille: valvoja Matti Markkaselle ja vs. elinvoimajohtaja Petri Ahoselle.  

Tämän jälkeen siirrymme Kohveelle/Teelle talon tapaan virastotalon Cafe Konkeloon.

Unto Murto

kunnanjohtaja
puh.040-860 8100
sp: unto.murto@rautavaara.fi