Kunnanhallitus

KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Kunnanhallitus johtaa ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat sekä panee ne täytäntöön. Kunnanhallitus valvoo kunnan muita toimielimiä ja viranhaltijoita ja käyttää tarvittaessa otto-oikeuttaan asioiden käsittelyssä.

Kunnanhallitus valitsee edustajat eri yhteisöihin ja antaa edustajilleen ohjeita.

Kunnanhallitus allekirjoittaa kunnan tilinpäätöksen ja antaa toimintakertomuksen sekä saattaa ne tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

 

KUNNANHALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2020 - 2021

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Jukka Korkalainen pj. Pentti Kainulainen
Matti Ahonen 1. vpj.  Jorma Korhonen
Maija Kärkkäinen 2. vpj.  Riitta Roininen
Kirsi Koskelo Rauha Partanen
Arto Hakkarainen Kauko Hartikainen
Hannele Pursiainen Mika Mustonen
Rauni Pursiainen Lilja Korhonen

Yhteystiedot

 

Kunnanhallituksen kokouksiin osallistuu myös valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja esittelijänä.

Vuoden 2020 kokoukset

Elokuu 17.8. klo 10.00
Syyskuu 7.9. klo 18.30, 28.9. klo 10.00
Lokakuu 19.10. klo 18.30
Marraskuu 9.11. klo 10.00, 30.11. klo 18.30
Joulukuu 21.12. klo 10