Kunnanhallitus

KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Kunnanhallitus johtaa ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat sekä panee ne täytäntöön. Kunnanhallitus valvoo kunnan muita toimielimiä ja viranhaltijoita ja käyttää tarvittaessa otto-oikeuttaan asioiden käsittelyssä.

Kunnanhallitus valitsee edustajat eri yhteisöihin ja antaa edustajilleen ohjeita.

Kunnanhallitus allekirjoittaa kunnan tilinpäätöksen ja antaa toimintakertomuksen sekä saattaa ne tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

 

KUNNANHALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2020 - 2021

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Jukka Korkalainen pj. Pentti Kainulainen
Matti Ahonen 1. vpj.  Jorma Korhonen
Maija Kärkkäinen 2. vpj.  Riitta Roininen
Kirsi Koskelo Rauha Partanen
Arto Hakkarainen Kauko Hartikainen
Hannele Pursiainen Hannu Niemi
Rauni Pursiainen Lilja Korhonen

Yhteystiedot

 

Kunnanhallituksen kokouksiin osallistuu myös valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja esittelijänä.

Vuoden 2020 kokoukset

Tammikuu 13.1. klo 10
Helmikuu 3.2. klo 18.30, 24.2. klo 10
Maaliskuu 16.3. klo 18.30, 30.3. klo 10
Huhtikuu 20.4. klo 18.30
Toukokuu 11.5. klo 10
Kesäkuu 1.6. klo 18.30, 22.6. klo 10