Kotihoito

Kotihoito tarjoaa henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa sekä auttaa asiakkaita selviytymään jokapäiväisistä toiminnoistaan; asuminen, ruokailu, lääkitys, asioiminen ja kaikenlaiset perustoimintoihin liittyvät asiat. Kotihoidon toiminta perustuu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin.

Kotihoitoon Rautavaaralla kuuluu kotisairaanhoito, kodinhoitoapu, tukipalvelut ja omaishoidontuki. Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Kotihoito on asiakaskeskeistä ja vastuullista toimintaa, joka perustuu ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Palvelua toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on asiakkaiden kotona selviytymisen tueksi annettavaa sairaanhoidollista apua. Hoito tapahtuu joko kotisairaanhoidon vastaanotolla tai asiakkaan kodissa. Hoito voi sisältää mm. lääkkeiden jakoa, voinnin seurantaa, verenpaineen mittausta, verikokeiden ottoa, haavahoitoa ja avustamista päivittäisissä toimissa sekä neuvontaa ja ohjausta. Säännöllisestä kotisairaanhoidosta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma sekä kuukausimaksupäätös. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään käyntimaksu. Vastaanotolla tapahtuva hoito on maksutonta.

Kotipalvelu

Kotisairaanhoidon kanssa tiiviissä yhteistyössä toimiva kotipalvelu antaa henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa ja auttaa asiakkaitaan selviytymään jokapäiväisistä toiminnoistaan kuten asumiseen, ruokailuun, lääkitykseen, asioimiseen sekä kaikenlaiseen perushoitoon liittyvissä asioissa. Kotipalvelua järjestetään viikon jokaisena päivänä klo 7– 21 välisenä aikana. Kotipalvelua täydentäviä tukimuotoja ovat asiointi-, ateria-, kylvetys-, saattaja- ja turvapalvelut, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sekä vanhusten päiväkeskustoiminta. Siivous- ja pesulapalvelut asiakkaat voivat ostaa yksityisiltä palveluntarjoajilta.
 

 

Perusturvajohtaja
Teuvo Räsänen
GSM 040 860 8206
teuvo.rasanen(at)rautavaara.fi

Kotihoidon esimies
Niina Keinänen
GSM 040 860 8261 (ma-ti)
niina.keinanen(at)rautavaara.fi

Kotisairaanhoito, Sairaanhoitaja
GSM 040 860 8258

Kotihoidon päivystys
Klo 07 - 20:30
GSM 040 860 8270