Siirry sisältöön

Koronavirustiedotteet kuntalaisille

Poikkeusolojen aiheuttamat toimenpiteet ja niiden asteittainen purkaminen

– 5.5.2020

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Suomessa koronavirusepidemian kasvu on pysähtynyt rajoitustoimien ja hygieniakäyttäytymisen selvän parantumisen kautta. Vaikka epidemia on tällä hetkellä suvantovaiheessa, on edelleen olemassa uhka sen kiihtymisestä uudelleen. Hallitus on linjannut rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta.

Kehotamme kuntalaisia seuraamaan ja noudattamaan Valtioneuvoston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita.

 • Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoitukset puretaan 14.5. alkaen. 
 •  Koulun tila on avataan ja esikoulun sekä peruskoulun lähiopetus alkaa 14.5.2020. Lukion osalta koulu tiedottaa erikseen, jatkuuko opetus lähi- vai etäopetuksena.  
 • Kansalaisopiston toiminnasta lisätietoja: http://kansalaisopisto.kuopio.fi/.
 • Rajoitetaan julkiset kokoontumiset enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä. Henkilörajoitusta sovelletaan suositukseen perustuvana toimintaohjeena myös kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Kunnan järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet on kesäajalla joko peruttu tai siirretty syksyyn. 
 •  Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen. 
 • Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan. Rautavaaran kunnankirjastosta uloslainaaminen on mahdollista maanantaista 11.5. lukien kirjaston ohjeiden mukaisesti.
  • kirjasto ohjeistaa uloslainaamismenettelystä mahdollisimman pian (Huom! Sisätilat eivät vielä avaudu, vain uloslainaaminen etukäteistilauksella)
  • kirjaston palautusluukku on käytössä
 • Monitoimitalo, nuorisotila, kunnanviraston kokoustilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat kirjasto (ml. omatoimikirjasto) avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain.  
 • Vanhusten päivätoiminta ja kuntouttava työtoiminta avataan 1.6. hallitusti ja asteittain.  
 • Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä. Asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. 
 • Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset ja saattohoidossa olevien läheiset. Asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. 
 • Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.
 • Kunta lisää sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa ja joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.
 • Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. 
  •  Ulkomaanmatkalta Suomeen palaavien henkilöiden ei tule käyttää joukkoliikennettä matkustettaessa lentoasemalta kotiin, heidän tulee välttää liikkumista kodin ulkopuolella sekä jäädä 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin
 • Kunnan järjestämät peruspalvelut toimivat normaalisti. Kuntalaisia pyydetään kuitenkin olemaan ensisijaisesti yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti asiakaskäyntien sijaan kaikessa asioinnissa kuntaan.
  • mukaan lukien sosiaalityö ja palveluohjaus (aikuissosiaalityö, lapsiperhepalvelut, vanhusten ja vammaisten palveluohjaus ja erityisryhmien asuminen). Kiireettömissä tilanteissa asiakkaita pyydetään pohtimaan, onko asiointitarve välttämätön, jolloin saadaan varmistettua kiireellisten asiakasasioiden hoitaminen.
  • myöskään flunssaisena tai kipeänä ei saa tulla asioimaan paikan päälle!