Koronavirustiedotteet kuntalaisille

 

Toimenpiteet poikkeusolojen aiheuttamista toimenpiteistä

- päivitetty 31.3.2020

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi hallitus on päättänyt jatkaa aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13.5.2020 saakka. Kehotamme kuntalaisia seuraamaan ja noudattamaan Valtioneuvoston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita.  

 • Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia jatketaan 13.5.2020 saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.  
 • Päiväkodin ja perhepäivähoidon palveluja voivat käyttää kaikki niitä tarvitsevat lapset. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.
  • Päiväkodinjohtaja on pyytänyt kaikkia huoltajia ilmoittamaan heti, mikäli lapsi tarvitsee hoitoa poikkeusaikana tai mikäli ennalta ilmoitettuihin hoitopäiviin tai hoitoaikoihin tulee muutoksia.
  • Varhaiskasvatuksen oma tiedote on lähetetty vanhemmille ja se on luettavissa myös tästä linkistä 
 • Koulun tila on suljettu ja esikoulun, peruskoulun ja lukion lähiopetus on keskeytetty 13.5.2020 saakka. Opetus järjestetään etänä, digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.  
 • Poikkeuksena em. kaikki esikoulun ja peruskoulun 1—3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille. Valtionneuvosto kuitenkin vahvasti suosittaa myös 1—3 luokkalaisia osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista. 
  • Koulun toimintojen järjestämiseksi rehtori on pyytänyt esikoululaisten, 1. - 3. luokkien ja erityisopetuksen huoltajia ilmoittamaan joko viestillä tai puhelimitse, mikäli lapsi tulee kouluun poikkeusaikana. 
 • Kansalaisopiston toiminta on keskeytetty toistaiseksi. Lisätietoja: http://kansalaisopisto.kuopio.fi/.   
 • Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Kunnan järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet on peruttu toistaiseksi.  
 • Monitoimitalo, nuorisotila, kunnanviraston kokoustilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat ja kirjasto (ml. omatoimikirjasto ja kirjaston palautusluukku) ovat suljettuina. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.
  • Itä-Suomen Aluehallintovirasto on linjannut, että koronaepidemian aiheuttamien kirjastojen sulkemisen aikana kirjastolainojen palautuksia ei voida ottaa vastaan tartuntariskin ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi kirjaston palautusluukku on toistaiseksi pois käytöstä eikä lainoja voi palauttaa.
  • Erääntymättä olevien lainojen eräpäiviä on siirretty 70 päivällä eteenpäin. Myöhässä olevista lainoista ei kerry maksuja 31.3.2020 alkaen siihen saakka, kunnes palautuksia voidaan jälleen ottaa vastaan.  
 • Vanhusten päivätoiminta ja kuntouttava työtoiminta on suljettu.   
 • Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.  
 • Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset ja saattohoidossa olevien läheiset.  
 • Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pl. kunnalliset luottamushenkilöt.  
 • Kunta lisää sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa ja joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.  
 • Ulkomailta palaavat ohjataan olemaan kahden viikon karanteenia vastaavissa olosuhteissa.
  • Karanteeniin määrätyn henkilön pitää pysytellä kotioloissa. Kotiin ei saa kutsua vieraita eikä lähteä itse kyläilemään tuttavien luokse.  
 • Kunnan järjestämät peruspalvelut toimivat muutoin normaalisti. Kuntalaisia pyydetään kuitenkin olemaan ensisijaisesti yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti asiakaskäyntien sijaan kaikessa asioinnissa kuntaan.
  • mukaan lukien sosiaalityö ja palveluohjaus (aikuissosiaalityö, lapsiperhepalvelut, vanhusten ja vammaisten palveluohjaus ja erityisryhmien asuminen). Kiireettömissä tilanteissa asiakkaita pyydetään pohtimaan, onko asiointitarve välttämätön, jolloin saadaan varmistettua kiireellisten asiakasasioiden hoitaminen.
  • myöskään flunssaisena tai kipeänä ei saa tulla asioimaan paikan päälle! 

 

Terveydenhuolto

Neuvontapuhelin:
Rautavaaran ja Kaavin terveysasemilla toimii yhteinen koronaneuvontapuhelin, p. 044 7171 459, johon kuntalaiset voivat soittaa koronaan liittyvissä asioissa. Numerossa vastaa sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, joka antaa ohjausta ja neuvontaa, ohjaa tarvittaessa potilaat akuuttivastaanotolle tai antaa kotihoito-ohjeita. 

Kiireetön hammashoito:
Koko suun terveydenhuollon osalta kiireetön hammashoito siirtyy henkilöillä, joilla todettu tai epäillään olevan koronainfektio tai jotka ovat olleet lähikontaktissa tällaisen henkilön kanssa, joilla on hengitystie-infektion oireita ja tai kuumetta (yli 37,5C), jotka ovat palanneet ulkomailta 14 vuorokauden sisällä tai jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin. Näille väestöryhmille tarjotaan kiireellinen hoito.

Muut terveydenhuollon tiedot: https://www.psshp.fi/web/kysteri/koillis-savo/rautavaara

 

Asiointiapu

MAKSUTONTA ASIOINTIAPUA VÄLTTÄMÄTTÖMIIN KAUPPA-ASIOINTEIHIN JA APTEEKKIASIOINTEIHIN YLI 70 –VUOTIAILLE (70 vuotta täyttäneet ja ennen vuotta 1950 syntyneille) KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI RAUTAVAARALLA:

Mikäli olet yli 70 –vuotias henkilö, jolla ei ole ketään koronaviruksen riskiryhmään kuulumatonta, alle 70 -vuotiasta sukulaista, läheistä, ystävää tai naapuria, joka voisi hoitaa puolestasi välttämättömät kauppa- ja/tai apteekkiasioinnit, Rautavaaran ev.lut.seurakunnan diakoniatyö ja joukko vapaaehtoisia henkilöitä ovat apunasi. Lue koko tiedote tästä linkistä

 

Yritykset tiedottavat

Ruokien kotiinkuljetus:

Hotelli-Ravintola Tiilikka on aloittanut kotiinkuljetuspalvelun viikolla 13. Lue tiedote tästä linkistä

Cafe Konkelosta kotiin toimitettuna kotiruoka ja kotileivonnaiset. Puh. 050-3627515 tai cafekonkelo@gmail.com

Joukkoliikenne:

Rautavaaran joukkoliikenteen yhteyksissä muutoksia poikkeustilanteesta johtuen. Lue Rautavaaran Tilausajo Oy:n tiedote tästä linkistä

 

Koronatiedotteet

3.4.2020 Ajankohtaista yrittäjille

31.3.2020 Tiedote kuntalaisille

30.3.2020 Varhaiskasvatuksen tiedote

26.3.2020 Kirjaston asiakastiedote

20.3.2020 Tiedote asiointiavusta

18.3.2020 Tietoa yrityksille

17.3.2020 Tiedote kuntalaisille

13.3.2020 Tiedote kuntalaisille