Korjausavustukset

Vuoden 2017 alusta lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA toimii valtionapuviranomaisena eli ARA vastaa avustusten hakemisesta, päätöksenteosta, maksamisesta sekä seurannasta. Avustukset maksetaan ARA:n varoista. Kunnalla ei ole korjausavustuslain mukaan lakisääteisiä tehtäviä. Kunta antaa ARA:lle pyydettäessä lisätietoja ja tekee ARA:n valtuuttamana valvontakäyntejä sekä opastaa tarvittaessa avustusten hakemisessa.

Uuden korjausavustuslain mukaisia avustuksia ovat:

  • korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
  • avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
  • esteettömyysavustus

Korjausavustuksissa on jatkuva haku ja avustuksia voidaan hakea ensisijaisesti ARA:n verkkosivujen kautta www.ara.fi  tai paperihakemuksella, joita voi tulostaa ARA:n verkkosivuilta. Hakijana ja avustuksensaajana on yleensä korjattavan kohteen omistaja.

Ikääntyneiden ja vammaisten korjausavustusten tulorajat korkeammiksi 1.7.2018 alkaen,
lue lisää www.ara.fi