Siirry sisältöön

Keva on myöntänyt Rautavaaran kunnalle kehittämisrahaa

Keva on myöntänyt Rautavaaran kunnan Ennakoivalla työkyvyn ja työuran johtamisella kohti innostavaa työtä! -hankkeelle työelämän kehittämisrahaa. Rautavaaran kunnanhallitus on kokouksessaan 3.10.2022 tehnyt päätöksen hankkeen aloittamisesta ja hyväksynyt samalla hankkeen omarahoitusosuuden.

Tulevalla hankkeella on tavoitteena kunnan johtamiskäytänteiden yhtenäistäminen ja yhteinen arviointi niiden vaikutuksista. Haluamme hankkeen toteuttamisella tukea työntekijöiden työssäjaksamista ja ennakoida työkyvyn heikkenemistä. Tuleva hanke tukee uuden kuntastrategian tavoitetta: kunta on hyvä paikka tehdä töitä.

Lue lisää osoitteessa: https://www.keva.fi/uutiset-ja-artikkelit/keva-myonsi-600-000-euroa-tyoelaman-kehittamisrahaa-22-kunta-alan-ja-kirkon-hankkeelle/