Kehitysvammapalvelut

Rautavaaran kunnassa tuotetaan kehitysvammaisille kuntalaisille asumispalvelua, päivä- ja työtoimintaa ja palveluohjausta. Kaikki uudet kehitysvammaiset ohjautuvat palveluihin palveluohjauksen kautta. Palveluohjauksessa annetaan kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen neuvontaa, ohjausta ja tietoa Rautavaaralla järjestettävistä kehitysvammapalveluista.

Asumispalveluyksikkö Poutapilvi, Kotitie 4

Rautavaaralla tarjotaan kehitysvammaisille kuntalaisille asumispalveluja Poutapilven asumisyksikössä ja Rautaharjun tukiasunnoissa. Poutapilven asumisyksikössä tarjotaan tehostettua palveluasumista aikuisille kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja ohjausta. Rautaharjun tukiasunnot sijaitsevat Poutapilven läheisyydessä. Tukiasunnoilla kehitysvammaiset asukkaat asuvat omissa kodeissaan, joihin heille tarjotaan palveluja kunkin asukkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tuettu asuminen on tarkoitettu kehitysvammaisille aikuisille, jotka tarvitsevat kuntouttavaa tai muuta tukea pystyäkseen asumaan itsenäisesti.

Toimintaryhmä Touhutupa, Kotitie 4

Toimintaryhmän tavoitteena on ohjata aikuisia kehitysvammaisia henkilöitä aikuisuuteen ja itsenäisyyteen. Toimintaryhmä tarjoaa myös toimintaa mielenterveyskuntoutujille. Päivätoiminta ja avotyö ovat osa kuntoutujien arkea. Toimintaryhmän toimintamuotoja ovat: Päivätoiminta toimintaryhmässä, avotyö.

Palveluohjaus

Kaikki kunnan uudet kehitysvammaiset asiakkaat ohjautuvat kehitysvammapalveluihin palveluohjauksen kautta. Palveluohjaaja antaa kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen neuvontaa, ohjausta ja tietoa Rautavaaralla järjestettävistä palveluista. Asiakkaalle suunnitellaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteystyötahojen kanssa palveluita. Tarkoituksena on, että asiakas saa oikeanlaiset palvelu- ja tukimuodot omassa elämänvaiheessaan. Työn perustana on hoito- ja palvelusuunnitelma. Asiakasvastaanotto ja kotikäynnit ajanvarauksella.

 

Poutapilvi
puh. 040 860 8167

Perusturvajohtaja
Teuvo Räsänen
puh. 040 860 8206
teuvo.rasanen@rautavaara.fi