Kadut ja liikenne

Kadut

Kunta rakentaa ja ylläpitää rakennuskaava-alueella olevat kadut, kevyenliikenteenväylät ja tievalaistuksen. Talvikunnossapidosta huolehtii ulkopuolinen urakoitsija.

Maantiet

Liikennevirasto vastaa maanteiden ylläpidosta (valtatiet, kantatiet, seututiet ja yhdystiet). Maanteihin liittyvissä kysymyksissä asiakkaita palvelee tienkäyttäjän linja puh. 0200-2100. Kyseiseen numeroon voit tehdä myös ilmoituksen tien huonosta kunnosta.

Yksityistiet

Yksityisteiden ylläpidosta vastaavat tiekunnat. Jos yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa, niin ylläpitovastuu on tien osakkailla. Mahdollisesti kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista vastaa tiekunta.

 

Vikailmoitukset ja työpyynnöt

Tästä voit ilmoittaa vikoja katu-alueilta, niin valoista kuin talvikunnossapidosta.