Siirry sisältöön

Olisitko sinä oikea henkilö hallintojohtajaksi kehittyvään, energiaa puhkuvaan ja luonnonläheiseen kuntaamme? Nyt sinulla on mahdollisuus päästä mukaan kehittymismyönteiseen työyhteisöömme.

Rautavaaran kunta julistaa haettavaksi

hallintojohtajan viransijaisuuden

Meillä on tarjolla hallintojohtajan viransijaisuus perhevapaan ajaksi noin vuodeksi, jonka jälkeen meidän hallintojohtajamme Jenna lähtee kohti uusia haasteita. Sijaisuuden jatkoksi on avautumassa siis vakituinen hallintojohtajan virka. Sijaisuus alkaa 1.9.2023, ja sovimme mieluusti jo aiemmasta aloituksesta sinun perehdyttämiseksi.

Tarjoamme itsenäisen ja monipuolisen tehtävän ja olet osa motivoitunutta ja nuorekasta kunnan johtoryhmää. Työtä on mahdollista tehdä myös osin etänä ja käytössäsi on modernit sähköiset työkalut. Otamme huomioon monenlaiset hakijat ja erilaiset tarpeet joustavasti!

——————————————————————————————————————————————————

Hallintojohtajana toimit hallintopalveluiden johtajana. Tehtävä sisältää monipuolisia hallinnon työtehtäviä, jotka tukevat koko kunnan toimintaa ja henkilöstöä. Tehtäviisi kuuluu kunnanhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelu, toimeenpano ja pöytäkirjanpitäjänä toimiminen. Vastaat tulosalueesi talouden toteutumisesta ja raportoinnista. Henkilöstöhallinto on osa hallintopalveluita, joten olet myös kunnan KT-yhteyshenkilö. Toimit keskusvaalilautakunnan sihteerinä ja vastaat vaalijärjestelyistä. Hallintojohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Odotamme sinulta kunnallishallinnon tuntemusta sekä riittävää johtamistaitoa, neuvottelutaitoja ja ongelmanratkaisukykyä. Hallinnon periaatteiden ja niihin liittyvän lainsäädännön tunteminen on etunasi. Yhteistyötä tehdään henkilöstön lisäksi myös luottamushenkilöiden kanssa, joten omaat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Toimit kunnanjohtajan työparina ja hänen sijaisenaan.

Työskentelyotteeltasi olet vastuuntuntoinen. Osaat etsiä sekä soveltaa tietoa ja kokonaisuuksien hahmottaminen luonnistuu. Neuvonta esimerkiksi asioiden valmisteluun liittyvissä asioissa on sinulle luontevaa. Kykenet toimimaan tehokkaasti aikataulujen puitteissa. Kirjallinen ja suullinen viestintäsi on sujuvaa ja tekstintuottaminen sujuu vaivattomasti. Aktiivinen ja innostunut ote työhön on enemmän kuin suotavaa!

Vakituisen viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, mutta viransijaisuuteen voidaan valita myös ei-kelpoinen henkilö.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 4 656,74 €/kk. Viransijaisuudessa sovelletaan koeaikaa, joka voi olla enintään puolet määräaikaisuuden kestosta.

Hakemukset toimitetaan Kuntarekry -palvelun kautta 29.5.2023 klo 12 mennessä. Hakemukseen liitetään mahdolliset kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Tiesithän, että Rautavaaran kunta tarjoaa henkilöstölleen muun muassa seuraavia etuja:
– lyhytaikaista majoitusta luontoisetuna
– maksaa KVTES:n mukaisen hälytysrahan sijaan korotettua hälytysrahaa (pl. varallaoloaika)
– viikoittaisen työpaikkaliikunnan
– lakisääteistä laajempi työterveys
– vuosittain jouluruokailun ja TYHY-toimintaa
– ePassi Flex 200 € vuodessa