Siirry sisältöön

Hallintojohtajan viransijaisuudelle jatkoa vuoden 2024 loppuun saakka

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2023 § 93 valinnut hallintojohtajan viransijaiseksi HTM Petra Kajanuksen.

Viransijaisuuden kestoaika sovittiin viranhoitomääräyksellä ajalle 1.8.2023-31.7.2024 tai siihen asti, kunnes viranhaltija palaa hoitamaan virkaansa.

Vakituinen viranhaltija on hakenut virkavapaalleen jatkoa ja ilmoittanut palaavansa virkaan 1.1.2025.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan kunnanhallitus voi ottaa HTM Petra Kajanuksen viran sijaiseksi ilman avointa viranhakumenettelyä koska kysymyksessä on sijaiseksi virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Näin ollen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.3.2024 § 32 jatkaa hallintojohtajan viransijaisuutta vuoden 2024 loppuun saakka.