Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon 31.10.2019 mennessä

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät on kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Kunnostusvelvoite koskee pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevia kiinteistöjä. Järjestelmien on oltava ympäristölainsäädännön, jätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisia. Muilla alueilla jätevesijärjestelmät on kunnostettava viimeistään seuraavan suuremman remontin yhteydessä. Jätevesijärjestelmän kunnostukselle on aina haettava lupa kunnan rakennusvalvonnasta.

Jos kiinteistölläsi on jo säännösten mukainen jätevesijärjestelmä (rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen), kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä tai vakituisesti asutun kiinteistön omistajana olet syntynyt ennen 9.3.1943, sinun ei tarvitse välttämättä uudistaa jätevesijärjestelmääsi, mikäli jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisvaaraa. Jos olet liittynyt viemäriverkkoon, jätevesiasiasi ovat kunnossa. Jätevedet eivät kuitenkaan koskaan saa pilata ympäristöä.

Miten jätevesijärjestelmän kunnostaminen aloitetaan?

Kunnostusprojekti kannattaa aloittaa tarkastamalla nykyisen jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja kunto, ja selvittämällä voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon tai voiko viemäröinnin tehdä yhdessä lähinaapurien kanssa. Apuna tässä kaikessa kannattaa käyttää pätevää suunnittelijaa, joka selvittää kuntakohtaiset jätevesien käsittelyvaatimukset. Jos jätevesijärjestelmä on uusittava, on pätevän jätevesisuunnittelijan apu välttämätöntä.

Suunnittelija suunnittelee kiinteistölle sopivan jätevesijärjestelmän kuunnellen myös kiinteistön omistajan mielipiteitä. Suunnittelija voi huolehtia myös luvan hankkimisesta jätevesijärjestelmälle kunnan rakennusvalvonnasta. Luvan saamisen jälkeen kiinteistön omistaja pyytää rakentamisesta tarjouksia ja valitsee sopivan rakennusurakoitsijan. Rakentamisen valvonta on tärkeää ja rakentaminen kannattaa dokumentoida esim. valokuvin. Suunnittelijan apua voi kysyä myös tähän työvaiheeseen. Lopuksi kiinteistön omistaja saa jätevesijärjestelmää koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet ja huolehtii järjestelmän hoidosta ohjeen mukaisesta.

 

Lisätietoja saat kunnan ympäristötarkastajalta ja rakennustarkastajalta

Ympäristötarkastaja
Pirkko Nevalainen
puh. 044 748 2398
pirkko.nevalainen@kuopio.fi

Rakennustarkastaja
Työnjohtaja

Henri Korkalainen
puh. 044 452 5725
henri.korkalainen@rautavaara.fi