Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on kohdennettua erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria aikuisia, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Etsivä nuorisotyöntekijä voi auttaa etsimään harjoittelupaikkaa, selvitellä erilaisia opiskeluvaihtoehtoja, auttaa keskeytymisvaarassa olevia opintoja, tukea etuus, asunto ja raha-asioiden hoitamisessa tai muutoin tukea kiinnittymään alueen olemassa oleviin palveluihin. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Etsivässä nuorisotyössä:

  • luodaan kontaktia nuoriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
  • tiedotetaan palveluista sekä tehdään palveluohjausta
  • ohjataan opiskelupaikan ja työpaikan haussa
  • motivoidaan vapaa-ajan harrasteisiin
  • tehdään tiivistä yhteistyötä verkostojen kanssa nuorten asioiden hyväksi

Ole rohkeasti yhteydessä!

 

Erityisnuorisotyöntekijä

Tiia Hartikainen
puh. 040 860 8174
tiia.hartikainen@rautavaara.fi
FB: T Hartikainen Etsivä Kuraattori
Rautavaaran Kunta
Koulutie 1
73900 Rautavaara