Uusien ja toimivien yritysten elinkeinotuet Rautavaaralla

Uuden rautavaaralaisen yrityksen perustaminen

Uuden yrityksen tuki voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen yhteydessä ja sitä myönnetään itsensä kokoaikaisesti työllistäville yrittäjille.

 • myönnettävä tuki on enintään 150,00 euroa/kk
 • tuki on haettava 12 kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta ja se on yrittäjälle veronalaista tuloa
 • tukea voidaan myöntää 6 - 12 kuukauden ajaksi, kuitenkin enintään yritystoiminnan keston ajan
 • tuensaaja on velvollinen ilmoittamaan tuen myöntämiseen mahdollisesti vaikuttavat muutokset yritystoiminnassa

Uuden tai toimivan alle 5 henkilöä työllistävän yrityksen työllistämiseen tukeminen

 • myönnettävä tuki uuden työntekijän työllistämiseksi on enintään 150,00 euroa/kk/työntekijä
 • tukea myönnetään yritykselle, jonka työntekijämäärä on enintään viisi työntekijää uudet työntekijät mukaan lukien
 • työsuhteen on oltava joko toistaiseksi voimassa oleva, tai jos se on määräaikainen niin kestoltaan vähintään 12 kk
 • tukea ei myönnetä kausityöhön
 • työnantaja ei ole saanut vähentää yrityksestä työntekijöitä tukea edeltävän 2 vuoden aikana
 • tuki on haettava 2 kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta ja se on yrittäjälle veronalaista tuloa
 • tukea uudesta työntekijästä voidaan myöntää 6 - 12 kuukauden ajaksi, kuitenkin enintään työsuhteen keston ajan
 • tuensaaja on velvollinen ilmoittamaan tuen myöntämiseen mahdollisesti vaikuttavat muutokset työsuhteessa

Yrityksen kehittämishankkeisiin, koulutukseen, markkinoinnin kehittämiseen tai messuille osallistumiseen myönnettävä tuki

 • 50 % yritykselle jäävistä kustannuksista, enintään 1000,00 euroa/vuosi
 • kustannuksiksi voidaan hyväksyä erilliset ostopalvelut sekä siihen liittyvät välittömät materiaalihankinnat
 • tukimuodosta tulee ennakolta neuvotella ja sopia kunnan edustajan kanssa
 • tukihakemukseen tulee liittää jäljennökset asianmukaisista maksutositteista

Oppisopimuskoulutustuki

Rautavaaralainen yrittäjä, joka palkkaa oppisopimuksella työsuhteeseen rautavaaralaisen henkilön, voi hakea kunnalta oppisopimuskoulutustukea. Koulutuksen tulee olla ammatillista peruskoulutusta ja kestää vähintään 2 vuotta. Tuen määrä on enintään 1000,00 euroa/yrittäjä/oppisopimuskoulutettava vuodessa. Tuki haetaan ennen oppisopimuskoulutuksen alkamista.

Kesätyöllistämistuki

Rautavaaralainen yrittäjä, yhdistys, yhteisö (ei julkisyhteisö) tai yksityinen työnantaja (esim. kotitalous) voi hakea tukea työllistäessään kesällä rautavaaralaisen tai Rautavaaralla asuvan koululaisen, opiskelijan tai juuri oppilaitoksesta valmistuneen. Tuen määrä on peruskoululaiset 15-17v 200 € / 10pv. Ammattikoululaiset, lukiolaiset, muut opiskelijat sekä työttömät nuoret 18-23v. 300€/ 15pv. yritys/työllistetty. Työsuhteen kesto tulee olla vähintään kymmenen työpäivää ajalla 1.5. - 31.8. ja palkan, jolta tukea haetaan, tulee noudattaa alan työehtosopimusta. Ellei mitään työehtosopimusta voi noudattaa, palkka on työttömyyspäivärahan suuruinen korvaus ansiona tai palkka määräytyy työnantajan ja työntekijän keskinäisen sopimuksen mukaan. Tukihakemus toimitetaan kuntaan viimeistään 30.4. mennessä. 


Elinkeinotuet voidaan myöntää edellä mainittujen ehtojen täytyttyä yksilöidyn hakemuksen ja tarvittavien selvitysten perusteella. Oikeutus tuen myöntöehtojen täyttymiseen on osoitettava asianmukaisilla todisteilla.

Elinvoimajohtaja
Petri Ahonen
puh. 040 860 8216
petri.ahonen@rautavaara.fi

Hanke- ja
elinkeinokoordinaattori

Tuula Palojärvi
puh. 044 452 5712
tuula.palojarvi@rautavaara.fi

Kunnanjohtaja
Henri Ruotsalainen
puh. 040 860 8180
henri.ruotsalainen@rautavaara.fi