Elinkeinopalvelut

Työmahdollisuuksien järjestäminen ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ovat keskeisiä tekijöitä kunnassa ja sen hallinnossa. Nämä ovat asioita, joita pyritään kehittämään yhdessä paikallisen yrityselämän ja työvoimahallinnon kanssa.

Rautavaaran kunnan ovet ovat avoimina myös uusille yrityksille ja yrittäjille. Kunnan kautta voidaan järjestää esimerkiksi toimitilaa yrittäjien tarpeiden mukaan. Liiketoiminnan kehittämisessä ja suunnittelemisessa kunta on mielellään mukana. Elinkeino asioissa toteutetaan kunnan elinkeinopoliittista ohjelmaa (Elpo) sekä työllisyysstrategiaa. Kaikissa elinkeinotoimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Rautavaaran kunnanjohtajaan.

Kunnanjohtaja
Henri Ruotsalainen
puh. 040 860 8180
henri.ruotsalainen@rautavaara.fi