Siirry sisältöön

Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2023. Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Eduskunnan keskeinen tehtävä on lakien säätäminen. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

Eduskuntavaalien vaalipiirinä on Savo-Karjala eli kansanedustajat valitaan koko vaalipiirin alueelta.

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on keskiviikosta tiistaihin 22. – 28.3.2023 ja ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 22. – 25.3.2023.

Tälle sivulle päivitämme ajankohtaiset eduskuntavaalijärjestelyitä koskevat tiedot Rautavaaralla, kuten tiedot kotiäänestyksestä ja laitosäänestyksestä.

Äänestyspaikat Rautavaaralla eduskuntavaaleissa 2023

 • Yleinen ennakkoäänestyspaikka Rautavaaralla 22. – 28.3.2023: Rautavaaran kunnantalon ala-aula (Koulutie 1). Ennakkoäänestyspaikka on avoinna
  • keskiviikko 22.3. – perjantai 24.3. klo 9.00-17.00
  • lauantai 25.3. – sunnuntai 26.3. klo 10.00-14.00
  • maanantai 27.3. – tiistai 28.3. klo 9.00-17.00
 • Vaalilain 9 §:ssä tarkoittamana laitoksena, joka on ennakkoäänestyspaikka eduskuntavaaleissa 2023, toimii Päiväkeskus (Kotitie 4) vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
 • Vaalipäivän äänestyspaikka Rautavaaralla 2.4.2023: Rautavaaran kunnantalon valtuustosali (Koulutie 1). Vaalipäivän äänestyspaikka on avoinna klo 9-20.

 

Kotiäänestys eduskuntavaaleissa 2023

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimella kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten on saatavissa kunnantalon neuvonnasta neuvonnan aukioloaikoina.

Se raja, milloin kotiäänestyksen järjestäminen voi tulla kysymykseen, on kohtuuttomien vaikeuksien aiheutuminen äänestäjälle. Tämän määrittelyssä otetaan huomioon muun muassa

 • ne tosiasialliset edellytykset, joita äänestäjällä kussakin yksittäistapauksessa olisi äänestää varsinaisella äänestyspaikalla tai ennakkoäänestyspaikassa avustettuna
 • ne terveydelliset haitat, joita kodista poistuminen voisi äänestää mahdollisesti aiheuttaa
 • kuljetuksen vaatimat erityistoimenpiteet ja kustannukset

Kotiäänestyksen ajankohta on jonakin ennakkoäänestyksen ajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9-20 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneille ilmoitetaan äänestyksen ajankohta. Yksi vaalitoimitsija huolehtii yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ei saa olla ehdokas. Esimerkiksi puoliso tai muu lähiomainen voi olla tällaisena henkilönä.

Laitosäänestys eduskuntavaaleissa 2023

Rautavaaralla laitosäänestyspaikkana toimii Päiväkeskus (Kotitie 4). Vaalitoimikunnan päättämät äänestysajankohdat ilmoitetaan laitosäänestyspaikkaan ja päivitetään myös tälle sivuille.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.