Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi lain Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta

Eduskunta hyväksyi lain Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta

Eduskunta hyväksyi tänään lain Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta. Kansallispuistoon liitetään noin 3768 hehtaaria valtion omistuksessa olevia maita Rautavaaran kunnassa Tiilikan, Pumpulikirkon, Löytynsuon–Maamonsuon ja Haravalehdon Natura 2000 -alueilta sekä Ylä-Keyritty-järven pohjoispuolelta.

Uudet alueet täydentävät Tiilikkajärven kansallispuistoa edustavalla suo- ja metsäluonnolla ja vaikuttavilla geologisilla esiintymillä.

Rautavaaran kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen iloitsee eduskunnan päätöksestä. Hän uskoo, että kansallispuiston laajentuminen pinta-alaltaan yli kaksinkertaiseksi luo kysyntää ja painetta kehittää alueen virkistys- ja matkailukäyttöä. Paikallisten yrittäjien palvelut on mahdollista saada paremmin kävijöiden saavutettaviksi.

– Laajennuksella on positiivinen vaikutus alueen elinkeinoelämälle mutta myös merkittävä luonnonsuojelullinen vaikutus, hän kiteyttää.

Laajennus sopii hyvin Rautavaaran kuntastrategiaan, jossa luonnon tarjoamat mahdollisuudet on tunnistettu.

– Tulevaisuudessa niiden rooli korostuu entisestään elinkeinoelämän kehittämisessä luontomatkailun, elämyspalvelujen ja ravitsemus- ja majoituspalvelujen saralla. Myös välilliset vaikutukset elinkeinoelämään ovat merkittävät esimerkiksi kuljetuspalvelujen kysynnän kautta.

Vuonna 2021 Tiilikkajärven kansallispuistoon tehtiin yhteensä 25 300 käyntiä. Aluetaloudellinen kokonaistulovaikutus oli noin 500 000 euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutus noin neljä henkilötyövuotta. Viime vuonna kävijöitä oli 18 400.

Laajennusosa yltää Ylä-Keyritty-järven rantaan, jossa toimii Nuorisokeskus Metsäkartano. Toimitusjohtaja Jari Korkalainen näkee, että Metsäkartanolla on hyvät edellytykset toimia kansallispuiston opastuskeskuksena. Se tuo kansallispuistoon myös vahvan ympäristö- ja luontokasvatuksellisen ulottuvuuden.

– Kansallispuiston laajeneminen on tärkeä askel paikallisen luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta. Myös nuorisotyön ja luontomatkailun kannalta tämä on upea uutinen. Metsäkartanosta tulee portti kansallispuistoon. Jatkossa meillä vierailevat lapset, nuoret ja perheet pääsevät vaivattomasti Metsäkartanon pihasta suoraan kansallispuistoon, hän sanoo.

Tiilikkajärven kansallispuisto on perustettu vuonna 1982. Idea laajennuksesta syntyi Pohjois-Savon liiton ja Rautavaaran kunnan maakuntakaavatilaisuudessa keväällä 2020. Suunnittelujohtaja Annaelina Isola onkin syystä tyytyväinen eduskunnan päätökseen.

– Aloite lähti liikkeelle korona-ajan keskellä Metsäkartanon takkatulen ääressä. Koko laajennushankkeen ajan se on ollut koko maakunnan yhteinen asia. Kansallispuisto on jo itsessään upea brändi. Laajennuksen vaikutus Pohjois-Savon matkailulle on tärkeä, Isola toteaa.

Laki tulee voimaan 1.6.2023.

Lisätietoja:

Henri Ruotsalainen, kunnanjohtaja, p. 040 860 8180

Jari Korkalainen, toimitusjohtaja, p. 040 839 6353

Annaelina Isola, suunnittelujohtaja, p. 044 714 2609