Ajankohtaista

28.03.2023 | Ajankohtaista
Kunnanvaltuuston kokous 27.3.2023 – päätöstiedote

Kunnanvaltuusto kokoontui 27.3.2023. valtuusto hyväksyi uuden hallintosäännön tulemaan voimaan 1.4.2023 lukien (kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti) valtuusto päätti muuttaa elinvoimajohtajan virkanimikkeen tekniseksi johtajaksi 1.4.2023 lukien (kunnanhallituksen ehdotuksen ...

22.03.2023 | Ajankohtaista
Esihenkilövalmennukset – mitä ne sisältävät?

Esihenkilövalmennukset – mitä ne sisältävät, mitä hyötyä niistä odotetaan, mitä valmennuksissa tehdään? Esihenkilöiden valmennukset on mahdollistanut hankeraha, jota haettiin Kevalta (Työelämän kehittämisraha). Hankkeen nimi kokonaisuudessaan ...

22.03.2023 | Ajankohtaista
Kysely Saarelan sillan uusimisesta

Rautavaaran kunta aloittaa Saarelan siltahankkeen suunnittelun ja avaa sähköisen kyselyn Vanhan, käyttökieltoon asetetun Rautavaaran Saarelantiellä sijaitsevan sillan uusimiseksi aloitetaan hankesuunnittelu. Hankesuunnittelussa selvitetään tarve ja käyttötavat ...

17.03.2023 | Ajankohtaista
Rautavaaran kunnan laskutusosoitteet

Rautavaaran kunnan laskutusosoite on muuttunut. Laskutusosoitteet löytyvät kunnan verkkosivuilta täältä. Mikäli lähetät kuntaan laskuja, päivitäthän tietoihisi uudet laskutusyhteystiedot. Kiitos! ...

07.03.2023 | Ajankohtaista
Kotiäänestys eduskuntavaaleissa 2023

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä ...