Siirry sisältöön

Päiväkodin johtaja
Niina Taskinen
puh. 040 860 8230
niina.taskinen­@rautavaara.fi

Päiväkoti / varhaiskasvatuspalvelujen toimisto
Koulutie 8
73900 Rautavaara

Varhaiskasvatus­maksut

Rautavaaran varhaiskasvatusmaksut 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatusmaksuissa otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista (11) kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana.

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut

Maksulaskurin avulla voit arvioida, kuinka paljon perheesi maksaa varhaiskasvatuksesta. Huomiothan, että laskurin tulos on vain suuntaa antava.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan 1.8.2021 korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2021 alkaen:

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Perheen koko Tuloraja €/kk Maksut alkaen 27€, perheen tulot vähintään Maksu 288€, jos perheen tulot enemmän kuin

 

2 henkilöä

 

2798

 

3050

 

5485

 

3 henkilöä

 

3610

 

3862

 

6297

 

4 henkilöä

 

4099

 

4351

 

6786

 

5 henkilöä

 

4588

 

4840

 

7275

 

6 henkilöä

 

5075

 

5327

 

7762

  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, kuukausimaksuna peritään kokoaikaisen (100 %) varhaiskasvatuksen maksu.
  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin 21–34 tuntia viikoittain, varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on enintään 75 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, kuukausimaksu on enintään 60 % 5 §:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 288 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27:ää euroa pienempää maksua ei peritä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat sidottu indeksiin. Edellä tarkoitetut euromäärät tarkistetaan julkisten menojen hintaindeksin osana olevan kuntataloutta koskevan opetustoimen hintaindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksitarkistus tehdään kahden vuoden välein.

Päätös varhaiskasvatusmaksusta

Maksupäätös perustuu tuloselvitykseen tai korkeimman asiakasmaksun hyväksymiseen. Jos perheen koko muuttuu, perheen tulot tai varhaiskasvatusaika muuttuvat olennaisesti toimintavuoden aikana, on perheen toimitettava uudet tuloselvitykset maksun uudelleen määräämistä varten.

Voitte täyttää ja tulostaa tuloselvityslomakkeen täältä.

Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos vanhemmat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi, eivätkä peruuta sitä viimeistään kahta viikkoa aiemmin, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä lapselle määrätystä kuukausimaksusta puolet.

Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

  • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.
  • Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysvapaan ajan.

 

Päiväkodin johtaja
Niina Taskinen
puh. 040 860 8230
niina.taskinen­@rautavaara.fi

Päiväkoti / varhaiskasvatuspalvelujen toimisto
Koulutie 8
73900 Rautavaara