Siirry sisältöön

Päiväkodin johtaja
Niina Taskinen
puh. 040 860 8230
niina.taskinen­@rautavaara.fi

Päiväkoti / varhaiskasvatuspalvelujen toimisto
Koulutie 8
73900 Rautavaara

Varhaiskasvatus­maksut

Rautavaaran varhaiskasvatusmaksut 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatusmaksuissa otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista (11) kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana.

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut

Maksulaskurin avulla voit arvioida, kuinka paljon perheesi maksaa varhaiskasvatuksesta. Huomiothan, että laskurin tulos on vain suuntaa antava.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan 1.8.2021 korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2021 alkaen:

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Perheen koko Nykyiset tulorajat €/kk Uudet tulorajat €/kk Korkein maksuprosentti

 

2 henkilöä

 

2136

 

2798

 

10,70

 

3 henkilöä

 

2756

 

3610

 

10,70

 

4 henkilöä

 

3129

 

4099

 

10,70

 

5 henkilöä

 

3502

 

4588

 

10,70

 

6 henkilöä

 

3874

 

5075

 

10,70

  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, kuukausimaksuna peritään kokoaikaisen (100 %) varhaiskasvatuksen maksu.
  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin 21–34 tuntia viikoittain, varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on enintään 75 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, kuukausimaksu on enintään 60 % 5 §:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu on 288€/kk ja alle 27 €:n kuukausimaksua ei peritä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat sidottu indeksiin. Edellä tarkoitetut euromäärät tarkistetaan julkisten menojen hintaindeksin osana olevan kuntataloutta koskevan opetustoimen hintaindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksitarkistus tehdään kahden vuoden välein.

Päätös varhaiskasvatusmaksusta

Maksupäätös perustuu tuloselvitykseen tai korkeimman asiakasmaksun hyväksymiseen. Jos perheen koko muuttuu, perheen tulot tai varhaiskasvatusaika muuttuvat olennaisesti toimintavuoden aikana, on perheen toimitettava uudet tuloselvitykset maksun uudelleen määräämistä varten.

Voitte täyttää ja tulostaa tuloselvityslomakkeen täältä.

Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos vanhemmat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi, eivätkä peruuta sitä viimeistään kahta viikkoa aiemmin, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä lapselle määrätystä kuukausimaksusta puolet.

Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

  • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.
  • Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysvapaan ajan.

 

Päiväkodin johtaja
Niina Taskinen
puh. 040 860 8230
niina.taskinen­@rautavaara.fi

Päiväkoti / varhaiskasvatuspalvelujen toimisto
Koulutie 8
73900 Rautavaara