Siirry sisältöön

Vapaa-aikaohjaaja
Kirsi Karvinen
puh. 040 860 8228
kirsi.karvinen­@rautavaara.fi

Fysioterapeutti
Sanni Toivanen
puh. 040 860 8296
sanni.toivanen­@rautavaara.fi

Rautavaaran Ikiliikkujat

Rautavaaran Ikiliikkujat –hankkeen tavoitteena on tuoda lisää liikuntamahdollisuuksia yli 65-vuotiaiden arkeen. Hankkeessa panostetaan erityisesti kotona-asuvien hyvinvoinnin edistämiseen lisäämällä osallisuutta, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä.

Innostu uusista liikuntaryhmistä:
Tasapainoryhmät aloittivat 30.10.2020
Pienryhmät Pajarinteen asukkaille 4.11.2020
Yhteiset aamukävelyt alkaen 15.12.2020
Liikuntapainotteinen painonhallintaryhmä 2.2.-14.6.2021
Senioritanssiryhmä alkaen 23.2.2021

Vertaisohjaaja-koulutus 5.2., 12.2., 19.2., 26.2. ja 5.3.2021.

Ulkoiluystävä-koulutus 26.3., 9.4. ja 16.4.2021.

Vapaaehtoistoiminta: Ulkoiluystävä ja vertaisohjaaja

Toivomme Rautavaaran Ikiliikkujat –hankkeen innostavan vapaaehtoisia toimimaan ulkoiluystävinä ja vertaisohjaajina!

Ulkoiluystävä-toiminta

Hyvään vanhuuteen kuuluu mahdollisuus päästä ulos, hoitamaan asioita, harrastamaan, kyläilemään ja nauttimaan luonnosta. Monelle iäkkäämmälle ulkona liikkuminen yksin on mahdotonta, heikentynyt liikkumiskyky asettaa rajoituksia tai ei uskalla lähteä yksin ulkoilemaan. Ulkoilu on kuitenkin tärkeä osa arkea. Vapaaehtoinen ulkoiluystävä tarjoaa apua ulkona liikkumiseen sekä on tukena ja rohkaisee ikääntynyttä ulkoilemaan. Tärkeätä on myös myönteisten ulkoilukokemusten ja -elämysten saaminen yhdessä. Toiminta on maksutonta ja toteutetaan koulutettujen vapaaehtoisten voimin. Ulkoiluystävä sitoutuu toimimaan vapaaehtoistyön yleisten periaatteiden mukaisesti. Ulkoilija ulkoilee omalla vastuulla.

Vertaisohjaaja

Vertaisohjaaja voi koulutuksen jälkeen alkaa pitää oman kiinnostuksen mukaisesti liikuntaryhmää kuten esimerkiksi tuolijumppa tai Voimatuvan ryhmä. Vertaisohjaajan tärkein tehtävä on innostaa ryhmän jäsenet mukaan liikkumaan ja mahdollistaa ryhmän toiminta olemalla ohjaajana. Liikuntaryhmän ohjaamisessa yhdistyy huvi ja hyöty. Vertaisohjaaja pääsee itse mieluisan harrastuksen pariin ja samalla ikäihmisten ryhmä saa innostuneen ohjaajan. Samanikäisten ja -henkisten ryhmässä on mieluisaa liikkua. Liikuntaryhmissä ohjaaja tapaa tuttuja, oppii uutta ja antaa saman mahdollisuuden muillekin osallistujille.

Lisätietoa ulkoiluystävä- ja vertaisohjaajatoiminnasta saa fysioterapeutti Sanni Toivaselta p. 040 860 8296.

Muu toiminta:

Yhteiset aamukävelyt

Yhteiset aamukävelyt rupatellen ja ulkoilusta nauttien. Kokoontumispaikka on Pajarinteen piha. Mukaan voi tulla myös sauvojen tai rollaattorin kanssa. Reitti sovitaan yhdessä. Lisätietoja: vapaa-aikaohjaaja Kirsi Karvinen p. 040 860 8228.

Liikunnallinen painonhallintaryhmä

Liikuntapainotteinen painonhallintaryhmä kokoontuu viikoittain kahdeksan kertaa, jonka jälkeen kerran kuukaudessa huhti-kesäkuun aikana. Jokaisella kerralla on liikuntakokeiluja kuten esimerkiksi frisbeegolf, kävely ja Senioripuiston liikuntalaitteet. Voimaharjoittelu itsenäisesti kotona ilman välineitä tai kodista löytyvillä ”painoilla” kuten riisipussi, mehukanisteri, yms. tehtynä pyritään saamaan jokaiselle ryhmäläiselle säännölliseksi toiminnaksi. Ryhmän kokoontumisissa käsitellään painonhallintaan liittyviä asioita myös ravitsemuksen näkökulmasta. Tavoitteena on saada jokaiselle osallistujalle jokin muutos nykyiseen elämäntapaan esimerkiksi mielekäs liikuntamuoto arkeen tai säännöllinen ruokailurytmi. Lisätietoja: fysioterapeutti Sanni Toivanen p. 040 860 8296.

Senioritanssi

Senioritanssi on ikäihmisille kehitetty liikuntamuoto, josta voivat nauttia liikkumiskyvyltään erilaiset ihmiset. Senioritanssit ovat rentoja seuratansseja, joita voi tanssia seisten tai istuen. Senioritanssissa yhdistyy rentous, seurallisuus, helposti opittavat askeleet, mukaansa tempaava musiikki, tanssiparit vaihtuvat ja tanssit voidaan soveltaa jokaiselle sopiviksi. Senioritanssista on monipuolisesti hyötyä: tasapaino ja jalkojen kunto, sydänterveys, muisti, ilo ja elämykset, ystävyys ja yhteisöllisyys sekä uuden oppiminen. Lisätietoja: vapaa-aikaohjaaja Kirsi Karvinen p. 040 860 8228.

 

Toiminnasta halutaan myös osallistujilta palautetta ja kehittämisideoita. Hankkeen aikana toteutetaan kaksi palautekyselyä, ensimmäinen viikoilla 8-10 ja toinen viikoilla 26-28.

Rautavaaran Ikiliikkujat -hanke toteutetaan Rautavaaran hyvinvointiosaston ja perusturvaosaston yhteistyönä.

Rautavaaran Ikiliikkujat -hanke on saanut aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavusta.

Aluehallintavirasto

Vapaa-aikaohjaaja
Kirsi Karvinen
puh. 040 860 8228
kirsi.karvinen­@rautavaara.fi

Fysioterapeutti
Sanni Toivanen
puh. 040 860 8296
sanni.toivanen­@rautavaara.fi