Siirry sisältöön

Sosiaaliohjaaja
Anne Heikkinen
puh. 040 860 8209
anne.heikkinen@rautavaara.fi

Välitystili

Välitystilipalvelun tarkoituksena on ehkäistä asiakkaan velkaantumista. Välitystililtä huolehditaan asiakkaan laskujen maksaminen ajallaan sekä turvataan perustoimeentulo.

Välitystilipalvelu merkitsee sitä, että kaikki asiakkaan tulot (etuudet, eläkkeet ym.) siirretään Rautavaaran kunnan välitystilille, josta maksetaan asiakkaan vuokra, muut asumiskustannukset sekä ennakkoon asiakkaan kanssa sovitut kulut. Asiakkaan kanssa sovitaan välitystililtä maksettavan käyttörahan suuruus. Käyttörahan tarkoituksena on kattaa asiakkaan muita kuluja, joita voivat olla esim. ruoka, tupakka, harrastukset sekä muut henkilökohtaiset kulut.

Välitystilipalvelussa on kyse asiakkaan ja sosiaalitoimen välisestä sopimuksesta raha-asioiden hoidossa. Asiakas ei ole tällöin holhouksen alaisena tai yleisen edunvalvonnan piirissä. Välitystilipalvelu perustuu vapaaehtoisuuteen ja asiakas voi purkaa sopimuksen halutessaan.

 

Sosiaaliohjaaja
Anne Heikkinen
puh. 040 860 8209
anne.heikkinen@rautavaara.fi