Siirry sisältöön

Asiointiliikennereitit
Marita Vartiainen
puh. 040 860 8235
marita.vartiainen­@rautavaara.fi

Rautavaaran kunnan puhelinvaihde
puh. 040 860 8000

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
Teuvo Räsänen
puh. 040 860 8206
teuvo.rasanen@rautavaara.fi

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu
Erja Jonninen
puh. 040 860 8260
erja.jonninen@rautavaara.fi

Rautavaara.fi sivuilla olevat SOTE osat ja alasivut eivät päivity. Sivut poistetaan rautavaara.fi ympäristöstä. Sivuilla olevat yhteystiedot eivät ole ajantasaiset.

Saat tietoa Pohjois-Savon hyvinvointialueesta tätä linkkiä tai viereistä logoa klikkaamallapohjois-savon hyvinvointialue logo

Kuljetuspalvelut

Asiointiliikennereitit

Asiointiliikennereitit ovat tarkoitettu kaikille kuntalaisille viikoittaiseen asiointiin kirkonkylässä (esim. kauppa-, virasto- tai terveyskeskuskäynnit). Asiointiaikaa kirkonkylällä on yksi tunti. Reiteillä voidaan tehdä tarvittavia pieniä poikkeamia. Reitit ajetaan kultakin suunnalta yhden kerran viikossa. Asiointiliikennereitit ajetaan ns. kutsutaksiliikenteenä, joka edellyttää vähintään kaksi matkustajaa reitillä. Asiointiliikennereitille on ilmoittauduttava edellisenä päivänä klo 16.00 mennessä suoraan reitin liikennöitsijälle. Liikennöitsijä perii asiakkaalta hinnaston mukaisen bussilipun hinnan. Sosiaalihuoltolain 23 §:n mukaan asiointi-, palvelu- ja ryhmäliikenne ovat ensisijainen tapa kuljetuspalveluiden järjestämiseen. Lisätietoa asiointiliikennereiteistä löydät täältä.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Harkinnanvaraisen sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan kuljetuspalvelun avulla tuetaan kotona selviytymistä. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään asiakkaille, jotka eivät asu kunnan järjestämän asiointiliikennereittien varrella tai muutoin kykene niitä käyttämään sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn vuoksi. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on määrärahasidonnainen palvelu ja se kohdennetaan pienituloisille ja vähävaraisille kuntalaisille. Kuljetuspalvelussa peritään yhdensuuntaiselta matkalta vastaavan linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalveluhakemus. Hakemuksen lisäksi hakijan tulee toimittaa tulo- ja varallisuustiedot: kopiot eläkepäätöksistä, tiliotteet kaikista tileistä sekä verotustodistus.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukaan kuljetuspalvelua voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle, jonka vamma tai sairaus aiheuttaa pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalveluhakemus. Hakemuksen lisäksi hakijan tulee toimittaa lääkärinlausunto, josta ilmenee hakijan sairaus tai vamma, arvio sen pitkäaikaisuudesta ja haitasta sekä kuvaus toimintakyvystä.

Asiointiliikennereitit
Marita Vartiainen
puh. 040 860 8235
marita.vartiainen­@rautavaara.fi

Rautavaaran kunnan puhelinvaihde
puh. 040 860 8000

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
Teuvo Räsänen
puh. 040 860 8206
teuvo.rasanen@rautavaara.fi

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu
Erja Jonninen
puh. 040 860 8260
erja.jonninen@rautavaara.fi