Siirry sisältöön

Vanhustyönjohtaja
Kaija Leskinen
puh. 040 860 8241
kaija.leskinen­@rautavaara.fi

Vastaava sairaanhoitaja
(Asumispalveluiden esimies)
Maarit Pitkänen
puh. 040 860 8286
maarit.pitkanen­@rautavaara.fi

Lepolan asumispalveluyksiköt
Kotitie 4
73900 Rautavaara

Palveluasuminen

Tarjoamme ikääntyneille palveluasumista Lepolassa. Tavoitteenamme on asukkaiden hoiva ja huolenpito asiakaslähtöisesti, luottamuksellisesti ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Laitoshoitoa tarjotaan Kysterin tuottamana Kaavin vuodeosastolla.

Asumispalvelut luokitellaan kolmeen ryhmään riippuen asiakkaan tuen tarpeesta. Asumispalvelumuodot ovat tehostettu palveluasuminen, tavallinen palveluasuminen ja tilapäinen asuminen. Palvelumuotoa valittaessa määräävin kriteeri on avun, tuen, hoivan ja tarvittaessa valvonnan tarve.

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Palveluasumisyksikössä asiakas voi asua elämänsä loppuun saakka riittävän tuen avulla. Tehostettu palveluasuminen tulee kyseeseen silloin, kun asiakas ei selviydy tavallisessa palveluasumisessa tai kotonaan kotihoidon ja tukipalvelujen turvin.

Tavallista palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito- ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista ja / tai kiireellistä apua. Tilapäinen asuminen mahdollistaa nopeita kotiuttamisia vuodeosastolta ja sairaaloista. Asumispalvelut toimivat myös kotihoidon tukiyksikkönä. Tilapäisessä asumisessa järjestetään myös intervallihoitoa omaishoidon hoitolomien ajaksi.

Tehostetussa ja tavallisessa palveluasumisessa asukas on vuokrasuhteessa vastaten vuokrasta, sähkö- ja vesimaksusta, lääke- ja hygieniakustannuksista, pyykkipalvelusta sekä ateriapalvelusta. Hoivamaksu määräytyy voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain maksimimaksun mukaisesti tulojen perusteella. Perusmaksua peritään 55€/kk.

Lepolan asumispalveluyksiköt

Asukashuoneita meillä on 37, joista kahteen on mahdollista asuttaa aviopari. Yhteen huoneeseen voidaan asuttaa happea tarvitsevia asukkaita. Tavallista palveluasumista järjestetään Lepolan alakerran tukihuoneissa.

Asumispalveluihin hakeutuminen

Asumispalvelua haetaan kirjallisesti asumispalveluiden hakemuslomakkeella. Lomake löytyy täältä. SAS-työryhmä arvioi hakemuksen perusteella henkilöiden sijoittumisen asumispalveluihin tai mahdollisiin muihin Rautavaaran kunnan palveluihin. Palvelutarve arvioidaan Asumispalveluiden asiakaskriteerit iäkkäiden palveluissa (yli 65-vuotiaat asiakkaat) – ohjeessa olevien asumispalveluiden myöntämisperusteiden pohjalta. Asumispalveluiden myöntämisperusteet löydät täältä.

Omavalvontasuunnitelma 2022

Ohjeita asumispalveluissa vierailuun

  • Sovi tapaamisesta etukäteen, jolloin saat ohjeet turvalliseen
  • Vierailut pääsääntöisesti klo 12-19 välillä.
  • Tapaamiseen voi tulla 1-3 läheistä
  • Tulethan vierailulle vain terveenä ja oireettomana
  • Huolehdithan käsien pesusta ja desinfioinnista ja pidäthän1-2 metrin turvavälin sekä muihin asukkaisiin että henkilökuntaan
  • Saat tapaamisen ajaksi kirurgisen suunenäsuojuksen
  • Sinut ohjataan suoraan asukkaan omaan huoneeseen
  • Vältäthän ylimääräistä liikkumista yhteisissä tiloissa
  • Henkilökunta ohjaa soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella
  • Voitte ulkoilla yhdessä vapaasti, käydä kävelyllä. Mikäli työnnät läheistäsi pyörätuolissa, huolehdithan maskin käyttämisestä sekä riittävästä turvavälistä muihin ihmisiin.

Henkilökunta opastaa ja auttaa tarvittaessa. Pidetään toisistamme huolta

 

Vanhustyönjohtaja
Kaija Leskinen
puh. 040 860 8241
kaija.leskinen­@rautavaara.fi

Vastaava sairaanhoitaja
(Asumispalveluiden esimies)
Maarit Pitkänen
puh. 040 860 8286
maarit.pitkanen­@rautavaara.fi

Lepolan asumispalveluyksiköt
Kotitie 4
73900 Rautavaara