Siirry sisältöön

Vanhustyönjohtaja
Kaija Leskinen
puh. 040 860 8241
kaija.leskinen­@rautavaara.fi

Vastaava sairaanhoitaja
(Asumispalveluiden esimies)
Maarit Pitkänen
puh. 040 860 8286
maarit.pitkanen­@rautavaara.fi

Lepolan asumispalveluyksiköt
Kotitie 4
73900 Rautavaara

Palveluasuminen

Tarjoamme ikääntyneille palveluasumista Lepolassa. Tavoitteenamme on asukkaiden hoiva ja huolenpito asiakaslähtöisesti, luottamuksellisesti ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Laitoshoitoa tarjotaan Kysterin tuottamana Kaavin vuodeosastolla.

Asumispalvelut luokitellaan kolmeen ryhmään riippuen asiakkaan tuen tarpeesta. Asumispalvelumuodot ovat tehostettu palveluasuminen, tavallinen palveluasuminen ja tilapäinen asuminen. Palvelumuotoa valittaessa määräävin kriteeri on avun, tuen, hoivan ja tarvittaessa valvonnan tarve.

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Palveluasumisyksikössä asiakas voi asua elämänsä loppuun saakka riittävän tuen avulla. Tehostettu palveluasuminen tulee kyseeseen silloin, kun asiakas ei selviydy tavallisessa palveluasumisessa tai kotonaan kotihoidon ja tukipalvelujen turvin.

Tavallista palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito- ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista ja / tai kiireellistä apua. Tilapäinen asuminen mahdollistaa nopeita kotiuttamisia vuodeosastolta ja sairaaloista. Asumispalvelut toimivat myös kotihoidon tukiyksikkönä. Tilapäisessä asumisessa järjestetään myös intervallihoitoa omaishoidon hoitolomien ajaksi.

Tehostetussa ja tavallisessa palveluasumisessa asukas on vuokrasuhteessa vastaten vuokrasta, sähkö- ja vesimaksusta, lääke- ja hygieniakustannuksista, pyykkipalvelusta sekä ateriapalvelusta. Hoivamaksu määräytyy voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain maksimimaksun mukaisesti tulojen perusteella. Perusmaksua peritään 55€/kk.

Lepolan asumispalveluyksiköt

Asukashuoneita meillä on 37, joista kahteen on mahdollista asuttaa aviopari. Yhteen huoneeseen voidaan asuttaa happea tarvitsevia asukkaita. Tavallista palveluasumista järjestetään Lepolan alakerran tukihuoneissa.

Asumispalveluihin hakeutuminen

Asumispalvelua haetaan kirjallisesti asumispalveluiden hakemuslomakkeella. Lomake löytyy täältä. SAS-työryhmä arvioi hakemuksen perusteella henkilöiden sijoittumisen asumispalveluihin tai mahdollisiin muihin Rautavaaran kunnan palveluihin. Palvelutarve arvioidaan Asumispalveluiden asiakaskriteerit iäkkäiden palveluissa (yli 65-vuotiaat asiakkaat) – ohjeessa olevien asumispalveluiden myöntämisperusteiden pohjalta. Asumispalveluiden myöntämisperusteet löydät täältä.

Omavalvontasuunnitelma 2020

Vierailu asumispalveluyksiköissä 3.12.2020 alkaen

Palvelutalossamme mahdollistetaan THL:n ja STM:n ohjeiden mukaisesti asukkaiden ja omaisten sekä läheisten tapaaminen sekä ulkoileminen jatkossa seuraavasti:

 • Vierailulle voi tulla vain terveenä ja oireettomana.
 • Sovi tapaamisesta etukäteen, jolloin saat ohjeet turvalliseen vierailuun. Vierailut pääsääntöisesti klo 12- 19 välillä.
 • Läheinen huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta.
 • Vierailulle voi tulla 1-3 läheistä kerrallaan.
 • Henkilökunta opastaa ja auttaa läheistä käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.
 • Läheinen pitää 1-2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan
 • Läheinen ei turhaan liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan asukkaan omaan huoneeseen.
 • Tarvittaessa apua voi soittaa puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.
 • Vierailulle ei välttämättä voi aina tulla. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona voi kuitenkin aina voida vierailla, kunhan noudatetaan yllä mainittuja ohjeita.
 • Huomioittehan tuliaisissa, että mm. kukat ovat tuoksuttomia
 • Voitte ulkoilla yhdessä vapaasti, esim. käydä kävelyllä. Mikäli työnnät läheistäsi pyörätuolissa, huolehdi suojavarusteiden käyttämisestä sekä läheisesi riittävästä turvavälistä muihin ihmisiin.

Vanhustyönjohtaja
Kaija Leskinen
puh. 040 860 8241
kaija.leskinen­@rautavaara.fi

Vastaava sairaanhoitaja
(Asumispalveluiden esimies)
Maarit Pitkänen
puh. 040 860 8286
maarit.pitkanen­@rautavaara.fi

Lepolan asumispalveluyksiköt
Kotitie 4
73900 Rautavaara